Simultánní hlasování

Karel Komínek

Simultánní hlasování (Double-simultaneous vote či PBV – Party block vote) je málo známou formou jednokolového volebního systému, využívaného v rámci většinového volebního systému. Základním principem voleb je fakt, že za jednu stranu kandiduje více než jeden kandidát.

Vítězem se stává kandidát, jehož strana získala nejvyšší počet hlasů, přičemž samotný kandidát mohl teoreticky získat méně hlasů než kterýkoli z protikandidátů poražených politických stran či uskupení.1

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) CHYTILEK, Roman. Volební systémy. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2009, s. 26.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Simultánní hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/simultanni-hlasovani