Skrutinium

Karel Komínek

Jako skrutinium označujeme úroveň, na které jsou sčítány hlasy a rozdělovány mandáty ve volbách. Pojem souvisí s volebními obvody i s volebními formulemi. Víceúrovňové sčítání hlasů je tedy typické pro poměrné volební systémy.

Počet a charakter skrutinií, v nichž se hlasy přerozdělují, pak ovlivňují výslednou poměrnost voleb. Cílem bývá zachování menších volebních obvodů a tedy větší blízkost kandidátů k občanům a zároveň zajištění větší proporcionality. Obecně totiž platí, že čím menší je volební obvod, tím větší je disproporcionalita voleb.

Rozlišujeme dva typy volebních systémů využívajících více skrutinií:

  • Systém zbytkových mandátů ze zbytkových hlasů

  • Systém kompenzačních mandátů

První z nich převádí na vyšší úroveň hlasy nevyužité při přepočtu hlasů na základní úrovni. Bývají uplatňovány v systémech využívajících při přepočtu hlasů volební kvóty (jeden z typů volebních formulí). Při jejich použití se totiž obvykle nepodaří přidělit všechny mandáty napoprvé. Tento systém bývá nejčastěji dvouúrovňový a je využíván také v České republice.

Kompenzační mandáty jsou pak na rozdíl od systému zbytkových hlasů přidělovány na základě všech hlasů a jejich počet je daný zákonem.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Skrutinium. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/skrutinium