Sociální marketing

Karel Komínek

Sociální, neboli nekomerční marketing, je strategií využívající všech marketingových metod s cílem ovlivnit cílové skupiny osob tak, aby v důsledku došlo ke zlepšení jejich životní či společenské situace. Vychází z uvědomění, že dobrý úmysl sám o sobě nestačí, a pro zvýšení jeho účinnosti je nutné ho dopravit vhodnou formou k cílovým společenským skupinám.

Na rozdíl od komerčního marketingu, který ovlivňuje vybrané skupiny osob s ve prospěch komerční organizace, sociální marketing ovlivňuje chování skupin ve prospěch dané skupiny nebo mají společensky ideové cíle. Produktem sociálního marketingu je sociální kampaň.

K sociálnímu marketingu přistupují neziskové organizace, komerční subjekty zdůrazňující sociální aspekt svého podnikání, ale také politické organizace sledující určitý ideál. Využívá metod komerčního marketingu, s tím rozdílem, že pracuje také s oblastí neziskových organizací. Snaží se stejně jako komerční marketing působit na emoce – šokovat, dojmout či rozesmát, ale navíc angažuje množství známých osobností, které zvyšují důvěryhodnost propagovaných ideálů.

První myšlenky o sociálním marketingu můžeme hledat v 70. letech u Philipa Kotlera a Geralda Zaltmana, amerických odborníků na marketing.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Sociální marketing. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/socialni-marketing