Spin doctoring

Karel Komínek

Spin doctoring je výrazem pro cílenou manipulaci veřejného mínění. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím médií. Koncept úzce souvisí s public relations, neměl by však být s tímto pojmem zaměňován.

Cílem spin doctoringu je změna vnímání konkrétní situace tak, aby vyhovovala danému subjektu, jež spin doctoring využívá. O úspěchu se dá hovořit v případě, není-li spin odhalen.

Problematika spin doctoringu rozděluje odbornou veřejnost na tábor příznivců a odpůrců této metody. První z nich vnímají její využívání jako přirozenou součást politické komunikace či dokonce mezilidské komunikace obecně, kdy se každý snaží upozornit na své klady, a zápory spíše zatajit nebo od nich odpoutat pozornost.

Na tomto principu pracují spin doctors. Každá problematika má dvě strany mince a tito profesionálové musí hájit ten úhel pohledu, který je v zájmu organizace, která jejich služby využívá. Takový náhled na věc pak prosazují v médiích.

Kritici na druhou stranu upozorňují především na imanentně přítomnou manipulaci s veřejností, zamlčování či popírání určitých skutečností, které se daným organizacím právě nehodí, přitom však mohou být velmi důležité. Spin doctoring proto kritikové často přirovnávají k propagandě.

Za neúspěšný příklad spin doctoringu je pokládáno počínání britské vlády z roku 2003, kdy byl tehdejší premiér Tony Blair obviněn z manipulace veřejnosti a využití praktik spin doctoringu pro získání veřejného souhlasu s invazí do Iráku. Tehdejší mediální kampaň poněkud „přikrášlila“ důkazy o vlastnictví zbraní hromadného ničení Saddámem Husajnem.

Z oblasti populární kultury pak za zhlédnutí stojí filmový snímek Wag the Dog (Vrtěti psem) režiséra Barryho Levinsona, který bývá s odkazem na problematiku spin doctoringu často zmiňován.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Spin doctoring. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/spin-doctoring