STEM MARK

Karel Komínek

Akciová společnost STEM MARK se řadí mezi největší české firmy zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění. Tato výzkumná a konzultační agentura vznikla v roce 1994, vyčleněním ze své sesterské agentury STEM.

V oblasti marketingového výzkumu se zaměřuje na finanční sektor, zdravotnictví, cestovní ruch a média. Specializuje se na kvalitativní i kvantitativní směry výzkumu, kde svým klientům nabízí širokou škálu služeb přes pomoc výzkumného zadání až po konečnou interpretaci výsledků.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: STEM MARK. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/stem-mark