Stranické preference

Karel Komínek

Jestliže se v průzkumu veřejného mínění hovoří o stranických preferencích, jedná se o deklarované preference celé dospělé populace v případných volbách. Výsledný údaj obsahuje i nerozhodnutou část populace či ty, kteří se voleb nehodlají zúčastnit. Stranické preference tedy nejsou odrazem smýšlení skutečných voličů a mají jen malou vypovídající hodnotu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Stranické preference. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/stranicke-preference