Stranické systémy

Karel Komínek

Stranické systémy jsou systémem vzájemných vztahů mezi politickými stranami. Jednotlivé typologie stranických systémů lze rozdělit na základě 4 kritérií:

 • Počet politických stran v rámci politické soutěže

 • Síla politických stran

 • Relevance politických stran

 • Ideologický vzdálenost stran (polarizace)

V politologii rozlišujeme 3 základní typologie stranických systémů na základě jejich představitelů:

Duvergerovu typologii

Duvergerova typologie vznikla v 50.letech 20.století. Typologie je založena na kritériu počtu stran a rozlišuje:

Blondelovu typologii

Blondelova typologie vznikla v 60. letech 20. století. Blondel krom kritéria počtu politických stran zohledňuje rovněž sílu politických stran:

 • dvoustranický systém – dvě velké strany získávají většinu mandátů, existence dalších stran není vyloučena, jejich síla je však omezená

 • systém dvou a půl strany – podobný případ jako dvoustranický systém, důležitá je však existence menší třetí strany, která hraje důležitou roli koaličního partnera

 • vícestranický systém s dominující stranou – existují více než 2 politické strany, jedna však získává pravidelně okolo 40 % hlasů

 • vícestranický systém bez dominující strany – existence více stran

Sartoriho typologii

Sartoriho typologie vznikla v 70.letech 20.století. Krom počtu a síly politických stran Sartori rozšiřuje svoji typologii o relevanci strany a také jejich ideologickou vzdálenost. Rozlišuje:

Nesoutěživé systémy – nedochází k politické soutěži stran

 • Systém s jedinou stranou – systém založený na existenci jediné strany, která potlačuje existenci jiných stran
 • Systém s hegemonní stranou – politická moc je v rukou pouze jediné strany, která však umožňuje existenci dalších malých stran (bez účasti na moci)

Soutěživé systémy –  dochází k boji o politickou moc

 • Systém s převažující (predominantní) stranou – dlouhodobě vládne jediná strana, existují však političtí oponenti
 • Systém dvou stran – u vlády se střídají pouze dvě politické strany
 • Omezený pluralismus – systém založený na existenci 3-5 stran
 • Extrémní pluralismus – ještě více fragmentovaná politická scéna, politická moc je rozdělena mezi 5-8 politických stran
 • Atomizovaný pluralismus – moc je rozdělena mezi 8 a více politických stran

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Stranické systémy. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/stranicke-systemy