Systém jednoho nepřenosného hlasu – SNTV

Karel Komínek

Systém jednoho nepřenosného hlasu (anglicky Single non-transferable vote – SNTV) je využíván v rámci vícemandátových volebních obvodů, v nichž kandidují kandidáti jako jednotlivci, nikoli jako součást stranické kandidátky.

Každý oprávněný volič může udělit pouze jeden hlas jedinému kandidátovi. Vítězem voleb se pak stává kandidát, jenž obdržel největší počet hlasů, následován dalšími nejúspěšnějšími kandidáty (do naplnění volených mandátů).

Důležitou roli při vytváření volební strategie hraje velikost obvodu (čím je obvod větší, tím je volba více podobná poměrnému volebnímu systému) a také počet kandidátů nominovaných politickými stranami. Ty musí co nejlépe odhadnout, kolik a především kteří její nominanti mají šanci na zvolení.

Při velkém počtu stranických kandidátů může dojít ke zbytečné fragmentaci hlasů a nakonec i nezvolení některého kandidáta či kandidátů. V opačném případě může samotný kandidát získat nadbytečný počet hlasů, který mohl stačit ke zvolení i většího počtu stranických kolegů.

Systém jednoho nepřenosného hlasu je využíván v rámci voleb do národních parlamentů v Japonsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu či Portoriku.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Systém jednoho nepřenosného hlasu – SNTV. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/system-jednoho-neprenosneho-hlasu-sntv