Systém kumulovaného hlasování

Karel Komínek

Systém kumulovaného hlasování (anglicky Cumulative vote – CV) je dílčí znak přítomný v některých poměrných voleních systémech, někdy je též zařazovaný mezi semiproporční systém. Je jednou z variant způsobu provedení volby, kterou volič disponuje při vyjadřování své volební preference.

Díky tomu, že se kumulování vyskytuje jen v poměrných volebních systémech, se vyskytuje také jen ve vícemandátových obvodech. Kumulovaná volba svým způsobem vyjadřuje preference voliče, a je tedy druhem preferenčního hlasování.

Kumulovaná volba znamená, že volič má možnost udělit zákonem určený počet při jednom hlasování, přičemž může určitý počet hlasů udělit jednomu kandidátovi. Volební systémy umožnující kumulování se od sebe liší v rozlišení, kolik hlasů může volič kumulovat, kolik jich může celkem ve volbě přidělit, a jakým způsobem je přiděluje.1

Kumulování je možné nalézt v různých typech voleb a v různých obměnách. Za kumulované hlasování lze například považovat volební systém, v kterém mohou voliči přidělovat kandidátům body, možné je však také přidělovat procenta. Systém se také může vyskytovat jak na komunální, tak na parlamentní úrovni.

Kumulování je také často doprovázeno výskytem panašování, a je zaváděno v atmosféře vzrůstající nedůvěry vůči politickým stranám či atmosféře odcizování (dealignmentu) voličstva od politických stran. Zavedení kumulování posiluje vliv voličů na složení zastupitelských orgánů. Kumulované hlasování používá mnoho německých spolkových zemí při komunálních volbách, v českém volebním systému jsme se však s kumulováním nesetkali.2

[divider scroll_text=“zdroje“]

 (1) BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009.

(2) CHYTILEK, Roman; Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA, Dalibor CABADA. Volební systémy. Praha: Portál, 2009.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Systém kumulovaného hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/system-kumulovaneho-hlasovani