Systém souhlasného / nesouhlasného hlasování

Karel Komínek

Systém souhlasného / nesouhlasného hlasování (approval/disapproval vote) je spojen s pojmy jako „schvalování a odmítání“. Systém je založen na principu, kdy volič může udělit pozitivní či negativní hlas libovolnému počtu kandidátů. Vítězem v jednomandátovém volebním obvodu je kandidát s nejvyšším počtem pozitivních hlasů (nejmenším počtem negativních hlasů).1

Systém tedy nahrává využívání strategického hlasování, přičemž mandát získá osoba s nejsilnější podporou, nikoli vyhranění kandidáti. Tento volební systém není běžně využíván v politické praxi. Setkat se s ním však můžeme při hlasování v rámci spolků či organizací.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) CHYTILEK, Roman. Volební systémy. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2009, s. 32.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Systém souhlasného / nesouhlasného hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/system-souhlasneho-nesouhlasneho-hlasovani