Taktika

Karel Komínek

Taktika je rychlé plánování k dosažení určitého cíle, v kratším časovém horizontu či užším pojetí.  V tomto lze vnímat rozdíl mezi taktikou a strategií.

Jedná se tedy o soubor opatření, která vedou pouze k dílčím cílům.

Taktika je důležitou součástí nejen byznysu zahrnujícího obchod, HR či marketing, ale rovněž politické soutěže.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Taktika. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/taktika