Targeting

Karel Komínek

Targeting  (jinak zacílení) je výběr resp. rozhodnutí na které segmenty (homogenní skupiny voličů) se bude kampaň zaměřovat. Navazuje na proces segmentace.

K targetingu je mimo znalosti segmentů potřeba znát i slabé a silné stránky vlastního kandidáta/strany a jeho/jejich protivníků. Tato znalost pomáhá sladit výběr segmentů s vlastnostmi a možnostmi kandidáta/strany.

Počet segementů používaných v kampani je podmíněn finančními prostředky.

Je možné si určit vícero typů segmetnů (primární, sekundární atd) na které bude kampaň cílit. Vychází se při tom z výsledků výzkumů a analýz. Podle tohoto rozdělení je potom možné strukturovat strategii získávání podpory voličů.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Targeting. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/targeting