Underdog efekt

Karel Komínek

Underdog efekt v češtině znám také jako „vyděděncův efekt“ je teorie popisující situaci, kdy nerozhodnutí voliči nepodpoří pravděpodobného vítěze voleb či vítěznou stranu, nýbrž slabšího protivníka, který je též nazývá jako „underdog“.1

Toto chování je způsobeno pravděpodobně tím, že voliči  reagují na příliš sebejisté vystupování  příznivců favorita či jeho samotného. Poprvé byl tento pojem použit ve spojitosti s prezidentskými volbami v USA v roce 1948.2

Opačným příkladem je pak Bandwagon efekt. Ten způsobuje, že se voliči u voleb přikloní na stranu toho, kdo vítězí v průzkumech.

Obě výše zmíněné teorie jsou úzce spojeny s průzkumy veřejného mínění a vlivy na výsledky voleb. Více o jednotlivých teoriích a průzkumech veřejného mínění se můžete dočíst v našem článku.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1), (2) KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s. 77.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Underdog efekt. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/underdog-efekt