Uzavřený dvoukolový systém

Karel Komínek

Uzavřený dvoukolový systém (označovaný také jako prezidentský dvoukolový systém či majority run-off system) je typem vícekolového většinového volebního systému.

Dvoukolové volební systémy umožňují zvolení již v první kole, kandidát však musí získat nadpoloviční většinu všech hlasů. V případě, že žádný kandidát tuto většinu nezíská, postupuje užší výběr kandidátů do druhého kola. V tomto kroku lze rozlišovat na uzavřený a otevřený dvoukolový systém.1

Uzavřený dvoukolový systém umožňuje postup do druhého kola pouze pro dva nejúspěšnější kandidáty z kola prvního. V druhém kole se vítězem stává kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů. Se ziskem nadpoloviční většiny hlasů je proto spojena také silná legitimita vítěze voleb.2

Typickým příkladem tohoto systému mohou být přímé volby prezidentů v některých evropských státech či v rámci českého politického prostoru rovněž Senátní volby.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) LEBEDA, Tomáš. Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu. Sociologický časopis / Czech Sociological Review [online]. 2011, Vol. 47, No. 2 [cit. 2015-03-24]. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8c3c6fcd43d952a3d9f103073447454f80e1ef96_Lebedasoccas2011-2.pdf

(2), Alternativy volebních systémů. Deník veřejné správy [online]. [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6184870

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Uzavřený dvoukolový systém. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/uzavreny-dvoukolovy-system