Volatilita

Karel Komínek

Volatilita zachycuje dynamiku podpory jednotlivých politických stran a hnutí v čase. Zjednodušeně můžeme říci, že zachycuje voličské přesuny či změny voličských preferencí mezi dvěma následujícími volbami. Obecně je cílem volební volatility určit, jaké procento voličů hlasuje pro totožnou politickou stranu či hnutí a jaké procento voličů svoje volební preference změnilo.

Podle typu zpracovávaných dat můžeme rozlišit:

  • Čistou volatilitu (net volatility), jež využívá agregovaných dat volebních výsledků a zachycuje změnu volebních preferencí ve dvou po sobě následujících volbách.

  • Celkovou volatilitu (gross/overall volatility), vyjadřující celkovou změnu vyvolanou přesuny voličských preferencí, jež vychází z dat dotazníkového šetření.

 

Čistá volatilita odráží na rozdíl od celkové volatility míru stability volebních zisků stran, nikoli pouze změny v rámci chování jednotlivců. Nejběžněji využívaným indexem pro výpočet volatility je „Pedersenův index“.1

[divider scroll_text=“nahoru“]

(1) LINEK, Lukáš. Čistá a celková volební volatilita v Česku v letech 1990-2013: stejný koncept, odlišná měření a podobné závěry? [online]. Acta Politologica 6, 1, 24-38. ISSN 1803-8220. [cit. 2015-02-21]. http://www.academia.edu/6451384/

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Volatilita. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volatilita