Volební formule

Karel Komínek

Jako volební formule označujeme metody, pomocí kterých jsou ve volbách převáděny hlasy voličů na mandáty. Využívají se v poměrných volebních systémech (tedy ve vícemandátových volebních obvodech), přičemž použití určité volební formule může značně ovlivnit výslednou poměrnost voleb.

Rozlišujeme dva základní typy volebních formulí:

  • Volební kvóty

  • Volební dělitelé

Volební kvóty

Výpočet volební kvóty pracuje s celkovým počtem odevzdaných hlasů a celkovým počtem přidělovaných mandátů. Základní kvóta je nazývána jako Hareova a je dána vzorcem Q = hlasy / mandáty.

Další typy kvót jsou v podstatě jen její modifikací. Pomocí kvót obvykle nelze rozdělit všechny mandáty, bývají proto doplněny ještě dalšími metodami nebo se uplatňují ve volebních systémech s více skrutinii.

Volební dělitelé

Druhý typ formulí pak pracuje s určitou řadou dělitelů, kterými jsou vyděleny počty hlasů pro kandidující subjekty. Mandáty jsou pak přiděleny subjektům s nejvyššími vypočtenými podíly.

Tento typ volebních formulí tak přerozdělí všechny mandáty a není třeba další metod. Základním dělitelem je takzvaný d’Hondtův, který dělí počty hlasů číselnou řadou 1, 2, 3, 4, … atd. Využíván je rovněž pro mnohé volby v České republice.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Volební formule. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volebni-formule