Volební preference

Karel Komínek

Voličské preference jsou o něco přesněji než stranické preference. Voličské preference dávají tušit, jak by v současné chvíli dopadly volby. Z analyzovaných dat jsou totiž vyloučeni všichni respondenti, kteří deklarovali, že se voleb nezúčastní. Takové výsledky jsou však stále „kontaminovány“ tím, že zahrnují i ty, kteří neví, zda by k volbám šli, případně těmi, kteří nevědí, koho by volili.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Volební preference. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volebni-preference