Volební systém

Karel Komínek

Volební systém lze popsat jako demokratický způsob obsazování volených funkcí, za účelem reprezentace lidu.

Pod tímto pojmem si tedy lze představit souhrn organizačních, právních a politických pravidel, zahrnující především organizaci voleb (vyhlášení voleb a stanovení jejich data) a transformaci (sečtení a převedení) volebních výsledků na jednotlivé mandáty. Volební systémy jsou ukotveny v rámci volebních zákonů a volebních řadů každého moderního státu.

Volební systémy můžeme rozdělit dle mechanismu volební formule či proporcionality výsledku na:

 

Většinové volební systémy

Většinové volební systémy dále dělíme:

 1. Jednokolové
  1. Nominální – platí, že nevyžadují absolutní většinu hlasů, pouze relativní většinu. Liší se počtem hlasů, charakterem kandidátů a velikostí obvodů.
   1. Systém prvního v cíli (FPTP, FPP – First-past-the-post)
   2. Simultánní hlasování (PBV – Party block vote)
  2. Ordinální – voliči určují pořadí kandidátů.
   1. Alternativní hlasování (AV – Alternativ vote)
   2. Doplňkové hlasování (SV – Suplementary vote)
 2. Vícekolové
  1. Uzavřený dvoukolový systém
  2. Otevřený dvoukolový systém

 

Poměrné volební systémy

Poměrné volební systémy dále dělíme:

 1. Jmenné – Umožňuje volit jednotlivé kandidáty
  1. Systém jednoho přenosného hlasu (STV – Single transferable vote)
 2. Listinné – Politické strany přicházejí s kandidátními listinami, nevolí se jednotlivec, ale politická strana.
  1. Listinné poměrné volební systémy (PR – Proportional reprezentation)
  2. Personalizovaný poměrný systém (MMP – Mixed nember proportional system)

 

Semiproporční systémy

Semiproporční systémy dále dělíme na:

 1. Volič disponuje více hlasy
  1. Systém neomezeného hlasování (UV – Unlimited vote)
  2. Systém kumulovaného hlasování (CV -Cumulative vote)
  3. Systém souhlasného/nesouhlasného hlasování (Approval/disapproval vote)
  4. Bordovo hlasování (BV – Borda count)
  5. Bodové hlasování (PV – Point vote)
 2. Volič disponuje pouze jedním hlasem
  1. Systém omezeného hlasování (LV -Limited vote)
  2. Systém jednoho nepřenosného hlasu (SNTV – Single non-transferable vote)

 

Poznámka: ne všichni akademici se shodnou na zařazení konkrétních volebních systému do jednotlivých kategorií.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Volební systém. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volebni-system