Voličský přesun

Karel Komínek

Voličský přesun je obecné označení pro přesun podpory voličů mezi stranami, přičemž je známo nejen od kterých stran se voliči odklonili, ale také kam a v jakém poměru svou podporu přesunuli.

Např. z exit poll konaného agenturou SC&C víme, že 53% voličů TOP09 ve sněmovních volbách 2010 volilo v roce 2006 ODS.

Zdrojem informací o voličských přesunech se může stát dotazníkové šetření, typicky exit poll, nebo vyspěla matematická modelace.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Voličský přesun. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volicsky-presun