Voltmer Katrin

Karel Komínek

Katrin Voltmer je garantkou postgraduálního programu Politická komunikace na Institutu komunikačních studií, University of Leeds. Jejími hlavními oblastmi akademického zájmu jsou vztah médií a veřejné politiky, mediatizace a komparativní přístup k politické komunikaci.

V roce 2013 vyšla její kniha s názvem The Media in Transitional Democracies: Contemporary Political Communication, ve které zkoumá vývoj politické komunikace v nově ustavených demokratických státech střední a východní Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Vyučuje předměty Politika a média, Veřejné mínění a Média a demokratizace v globálním kontextu.

Katrin Voltmer vystudovala politologii a sociologii na německé Freie Universität Berlin (Ph.D.). Je členkou dozorčí rady na Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, editorkou European Journal of Communication Research a tajemnicí ECREA – European Communication Research and Education Association.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Voltmer Katrin. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/voltmer-katrin