Wasted vote

Karel Komínek

Wasted vote (propadlý hlas), označuje v politologii (zejména v oblasti volebních studií), jakýkoli hlas, který nebyl využit tak, aby vedl ke zvolení kandidáta do úřadu.

Volič je stále pokládán za racionální bytost, která se snaží chovat efektivně a propadlým hlasům se vyhnout. To souvisí s efekty, které popsal francouzský politolog Maurice Duverger. Dle něj má jakýkoli volební systém dva účinky:

  • mechanický účinek – vychází ze samé podstaty volebních pravidel, např. strany, které nedosáhnou 5 % zisku, nezískají žádný mandát.

  • psychologický účinek – vychází z mechanického účinku, který ovlivňuje volební chování. Voliči jsou si vědomi mechanického účinku a proto své preference přizpůsobují tak, aby jejich hlas nepropadl.

Dle teoretiků trvá přibližně troje volby, než si voliči zvyknou na účinky nově zavedeného volebního systému a přizpůsobí mu své chování. Vše by se mělo projevit zmenšujícím se podílem propadlých hlasů.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Wasted vote. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/wasted-vote