Web 2.0

Karel Komínek

Web 2.0 je označení pro vývojovou fázi webu. Podle odborníků je možno o přechodu do nové éry hovořit od roku 2004.

Hlavním rozdílem oproti webu 1.0 je změna komunikačního paradigmatu. Dříve byl veškerý obsah webu pod přímou kontrolou vlastníka nebo správce stránky. Jeden člověk tedy rozhodoval o veškerém obsahu, který četlo množství návštěvníků. Z hlediska komunikace se jedná o model “jeden k mnoha” (one-to-many), který je typický pro masovou komunikaci.

Web 2.0 přinesl změnu. Návštěvníci stránky dostali možnost se rovněž podílet nebo spolupodílet na obsahu. Typickým příkladem může být zavedení formulářů pro komentování jednotlivých příspěvků. Došlo tak k přechodu na model “mnoho k mnohým” (many-to-many) – uživatel již není pouze pasivní čtenář. Web 2.0 také umožnil rozvoj sdílení obsahu.

Dnes existují i weby, které bychom mohli označt za extrémní vývojové stádium sítě, kdy došlo ke kompletnímu ostranění role vlastníka stránek. Například obsah populárního serveru YouTube je téměř bezvýhradně tvořen jeho návštěvníky, stejně jako sociální síť Facebook, kde původní vlastník opět poskytl pouze nezbytný rámec, ale sám nevytváří žádný obsah.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Web 2.0. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/web-2-0