Wring Dominic

Karel Komínek

Dominic Wring je docentem v oboru politická komunikace na Loughborough University ve Spojeném království. Zabývá se především mediální reprezentací britské politiky a britských politických kampaní. Dále je znám jako expert na historii a současnost britské Labour Party.

Pravidelně se podílí na komplexních obsahových analýzách britských voleb do Dolní sněmovny, které mimo jiné zkoumají příklon britského tisku k jednotlivým stranám v rámci volebních kampaní. Vyučuje předměty Marketing Politics, který je zaměřen na vývoj amerických a britských volebních kampaní a specifik těchto politických systémů, a Promotional Culture, který se soustředí na vztahy politické reklamy, PR a výzkumu veřejného mínění.

Mezi jeho zájmy rovněž patří osobnosti strategických poradců v oblasti veřejného mínění, tzv. spin doctors – především ve Spojeném království a v USA. Od roku 2014 bude jedním z hlavních vyučujících v rámci nového studijního programu Global Political Communication na Loughborough University. Pravidelně jezdí přednášet i do Česka, hlavně na Masarykovu univerzitu v Brně.

Dominic Wring vystudoval University of Nottingham (BA) a University of Cambridge (Ph.D.). Spoluzaložil Journal of Political Marketing, jehož byl prvním evropským editorem, a podílí se i na editaci Journal of Public Affairs a Central European Journal of Communication.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Wring Dominic. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/wring-dominic