Seznam knih z oboru

Základní seznam literatury k politickému marketingu, volbám a volebnímu chování od českých a slovenských autorů.

Výzkum voleb

ANTOŠ, Marek (2013). Volební obvody ve volbách do Senátu. Politologický časopis.139-156, XX, č. 2.

Balík, Stanislav a kol. (2013): Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 26 s. Politologická řada

EIBL, Otto a Anna MATUŠKOVÁ (2007): Introduction of the Election Cycle Model: The Case of the Czech Republic 2006-2007. Středoevropská politická studia, Brno: MPU, roč. 9, 2-3, s. 114-138. ISSN 1212-7817.

Chytílek, R.‐ Šedo, J. (2004): Volební systémy, Brno, Mezinárodní politologický ústav.

Chytilek, R. (2010): Volební průzkumy. In. Balík, S. a kol.: Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK, 135-158.

Kostelecký, T. (2005): Model predikce výsledků voleb – alternativní přístup k odhadům volebních výsledků ve volebních obvodech. Sociologický časopis 41(1), 79-101.

Krejčí, J. (ed.): Kvalita výzkumu volebních preferencí. Praha: SOÚ, 97-118.

Lebeda, T. (2004): Výzkumy volebních výsledků v konfrontaci s volebními výsledky. In Lebeda, T., Krejčí, J., Leontiyeva, Y. (2005): Volební preference – jak jim správně porozumět. On-line, dostupné zde.

Lebeda, T. (2003): Průzkumy volebních preferencí před volbami do Sněmovny 2002.

Lebeda, T. – Linek, L. – Lyons, P. – Vlachová, K. (eds.) (2007): Voliči a volby, Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky.

LINEK, Lukáš (2013): Kam se ztratili voliči?: vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990–2010.

LINEK, Lukáš (2013): Jak vysvětlovat volební účast na individuální úrovni?. Politologický časopis. XX, č. 2, s. 117-138.

Lyons, P. – Linek, L. (2007): Tematické hlasování, vliv lídrů a stranictví ve volbách, in Lebeda, T. – Linek, L. – Lyons, P. – Vlachová, K. (eds.): Voliči a volby 2006, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR, s. 177-202.

Strmiska, Maxmilián – Chytilek, Roman – Šedo, Jakub – Eibl, Otto (2009): Volební komplex\ zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. Bno: ISPO, CDK

Analýza voleb

Balík, Stanislav. (2010). Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Balík, S. a kol. (2014), Krajské volby 2012, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.

ČALOUD, Dalibor (a kol.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, 219 s.

ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ (2006): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 7 s. Ediční řada ISPO FSS MU. ISBN 80-7325-108-6.

Čaloud, D., Foltýn, T., Havlík, V., Matušková, A. (eds.) (2006), Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury

DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK (2006): Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, IIPS

Eibl, O. (2010): Volební programy, in: Balík, S. (ed.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, Brno, CDK, pp. 69- 96.

EIBL, Otto, Alena MACKOVÁ a Miloš GREGOR. First Direct Presidential Elections in the Czech Republic: Analysis of Electoral Campaigns. 2013.

EIBL, Otto a Roman CHYTILEK (2006): Comparative database of electoral results: Central and Eastern Europe module. Linek, L. (ed.) (20XY): Voliči a volby 2010, Praha, SLON

Eibl, O., Havlík, V., Kyloušek J., Pink, M. (2009), Krajské volby 2008, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury

Gregor, M. – Caha, L. (1993): Volby a okresy: Rozdíly v postojích k politickým stranám mezi okresy a jejich souvislosti s některými sociálními charakteristikami, Sociologický časopis, č. 29/4, s. 493-515.

Charvát, Jakub. 2011. Malapportionment, hodnota hlasu a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2010. Politologický časopis 18, č. 4, 335-353.

Koubek, J. (2010): České sněmovní volby zhlediska stability a změny stranického systému: blokační aktéři, personalizace, lokalizace a fragmentace, Politologická revue, č. 16/2, s. 11–127.

Lebeda, Tomáš, Malcová Karolína a Lacina Tomáš. 2009. Volby do Senátu 1996 až 2008. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Linek, L. (2011): Proč se měnila úroveň účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996–2010?, Socilogogický časopis, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR, č. 47/1 s. 10–32.

Linek, L. (2012, v tisku): Volební podpora nových stran TOP 09 a VV, in Voliči a volby 2010 (eds.), Praha, SLON.

PINK, Michal, Otto EIBL, Vlastimil HAVLÍK, Tibor MADLEŇÁK, Peter SPÁČ a Petr VODA (2012): Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Brno: CDK, 261 s. Politologická řada.

ŠARADÍN, Pavel a kol.: Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc, Periplum 2004, 317 s.

Šaradín, P. (ed., 2002): Volby 2002. Analýza programů a výsledků ve volbách do Poslanecké sněmovny, Olomouc, Periplum.

Šedo, Jakub (2013): České prezidentské volby v roce 2013. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Voda, Petr. 2010. “Efekt kandidáta.” In: Volby do Poslaneské sněmovny v roce 2010. Ed. Stanislav Balík. Brno: CDK, 185-207.

Politický marketing

BRADOVÁ, Eva (a kol.): Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc, Periplum 2008, 134 s.

Bradová, Eva – Šaradín, Pavel. (2006). Profesionalizace volebních kampaní a politický marketing. In Marek, Pavel. (2006). Politologica 5. Olomouc: Univerzita Palackého, 37-53. [online]

Eibl, Otto , Roman Chytilek a Anna Matušková. 2012. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie.

EIBL, Otto a Jozef JANOVSKÝ (2012): Marketing politických kampaní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 140 s.

Ftorek, Jozef. (2010). Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším osuhlasem. Praha: Grada.

Ftorek, Jozef. (2009). Public relations jako ovlivňování mínění: Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. Praha: Grada.

HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK (2013): Předvolební průzkumy veřejného mínění a předpojatost tisku v České republice. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, roč. 20, č. 1, s. 32-48. ISSN 1211-3247.

Hudáčková, S. (2011): Profesionalizace komunálních kampaní na Slovensku: na velikosti záleží? Diplomová práca

Kasl Kollmannová, Denisa. 2012. Zveřejněné soukromí: utváření obrazů politiků v médiích. Brno: CDK.

KERMALLY, Sultan: Největší představitelé marketingu: jejich hlavní myšlenky a názory. Brno, Computer Press 2006, 104 s.

Křeček, J. (2013), Kniha: Politická komunikace — Od res publica po public relations, Praha, Grada

KŘÍŽEK, Zdeněk: Základy reklamy. Praha, Akademie múzických umění 1995, 44 s.

Kubáček, J. (2012), Slovník politického managementu a volebního marketingu, Praga, Grada

Matušková, A. (2009): Volby 2006 – Volební strategie a využívání politického marketingu v České republice. Dizertační práce.

Matušková, A. (2010): Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 2006, Brno, MPÚ.

MATUŠKOVÁ, Anna, Otto EIBL a Alexander BRAUN (2009): The Czech case: a marketing-oriented party on the rise? In Global Political Marketing. Oxon, New York: Routledge, s. 157-174, 19 s. Neuveden. ISBN 0-415-42722-3

Matušková, Anna a Petrová Barbora. 2010. “political Consulting in the Czech Republic.” ID 213: POLITICAL MARKETING II – Political marketing in practice: the perspective of professionals, March 30 2010 Edinburgh.

ROGERS, Len: Marketing: Průvodce pro malé a střední podnikatele. Praha, Readers International Prague 1993, 185 s.

Svoboda, Václav. (2009). Public relations: Moderně a účinně. Praha: Grada.

STUCHLÍK, Petr – DVOŘÁČEK, Martin: Marketing na internetu. Praha. Grada 2000, 246 s.

Šaradín, Pavel. 2009. Politické kampaně, volby a politický marketing. Nakladatelství Peripleum.

Šimíček, V. (2000): Volební kampaň v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

Štědroň, Bohumít, Potůček, Martin, Prorok Vladimír, Landovský, Jakub a kol. (2013): Politika a politický marketing. Praha, C.H. Beck, 2013.

Politická komunikace

Benda, Jan. 2008. Analýza přístupnosti a použitelnosti webových stránek relevantních politických stran v ČR. Brno: Masarykova univerzita, FSS (bakalářská práce).

Bradová, Eva. (2005). Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní. Brno: IIPS.

Gabura, Ján. (2004). Sociálna komunikácia. Bratislava: Občianské združenie Sociálna práca.

HANDL, Jan: Manipulace a podvody na sociálních sítích. Marketing Journal.cz, 26. ledna 2010.

Horný, Martin. 2010. Typologie webových prezentací politických stran: formální analýza komunikačních aktů. Brno: Masarykova univerzita, FSS (diplomová práce).

Karlíček, Miroslav – Král, Petr. (2011). Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada.

Kasl Kollmannová, Denisa. 2013. “The Changing Role of Communication in Organizational Management.” Economics a Management 1, č. 87, 16-20.

Macek, Jakub. 2011. Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita, FSS (disertační práce).

Macková, Alena. (2011): Nástroje politického marketing v nových médií. Fakulta sociálních studií Masarykovy university Brno, Diplomová práce.

Macková, Alena 2012. “Nová média a občanská společnost – případová studie protestní skupiny Žít Brno.” Brno: Masarykova univerzita, FSS (diplomová práce).

MACKOVÁ, Alena, Marta FIALOVÁ a Václav ŠTĚTKA. Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopi. 2013, XX., č. 4.

Matušková, Anna. (2009). Politika a komunikace: Krátká poznámka o tom, jak je důležité umět komunikovat. In Nguyen, Linh. (2009). Efektivní politická komunikace. Praha: Evropské hodnoty, 7-12.

NGUYEN, Linh (ed.): Efektivní politická komunikace. Praha, Evropské hodnoty 2009, 55 s.

Perla, Jan. 2010. České politické strany na Facebooku. Brno: Masarykova univerzita, FSS (bakalářská práce).

Petrová, B. (2012): Professionalization of political parties‘ communication in the Czech Republic (Dizertační práce).

RUIBAR, Richard: Alchymie internetového úspěchu. Kralice na Hané, Computer Media 2005, 156 s.

Přikrylová, Jana – Jahodová, Hana. (2010). Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada.

Říchová, Blanka – Jirák, Jan. (2000). Politická komunikace a média. Praha: Karolinum.

Škodová, Markéta. 2006. “Role kampaně v politické komunikaci a její nazírání českou veřejností před volbami v roce 2006.” Naše společnost 4, č. 2, 1-11 (http://cvvm.soc.cas.cz/2006-2/role-kampane-v-politicke-komunikaci-a-jeji-nazirani-ceskou-verejnosti-pred-parlamentnimi-volbami-v-roce)

VYSEKALOVÁ, Jitka – KOMÁRKOVÁ, Růžena: Psychologie reklamy. Praha, Grada 2000, 221 s

ŽIŽLAVSKÝ, Michal a Otto EIBL (2011): Srovnání osobností politických značek ČSSD, ODS a lídrů těchto stran. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 8, č. 3, s. 67-98. ISSN 1214-813X.

Volební chování

Eibl, O. (2006): Předvolební průzkumy a jejich možný dopad na chování aktérů politické soutěže. In Čaloud, D., Foltýn, T., Havlík, V. a Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006

EIBL, Otto a Barbora PETROVÁ.(2010): Political TV Debates in the Czech Republic – from Bread Snacks to Sound Bites. Contemporary European Studies, Olomouc: Palacký University, roč. 5, č. 1, s. 17-30. ISSN 1802-4289.SC&C (2010): Exit Poll: závěrečná zpráva

KOUBA, Karel, Marie NÁLEPOVÁ a Ondřej FILIPEC. Proč jsou ženy v české politice podreprezentovány?: Analýza kandidátních listin a volebního chování v Olomouckém kraji. Politologický časopis. 2013, XX., s. 372-391.

Kurhajcová, Lenka. (2010). „Effective Communication during the Crisis Situation.“ Social-Behavioural Sciences and Humanities. Vol. 58, No. 2, 229-233.

LEBEDOVÁ, Eva. Negativní kampaně a politický cynismus v ČR. Politologický časopis. 2013, XX, č. 1, s. 49-68.

Linek, L. (2010): Zhodnocení valenční teorie volebního chování na základě 110 otevřených otázek ohledně důvodů volební neúčasti, Naše společnost, č. 8/2, Praha, Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, s. 11–20.

Matějů, P. – Řeháková, B. (2000): Proměny volebního chování sociálních tříd v letech 1992–1996, in Matějů, P. – Vlachová, K. (eds.): Nerovnost, spravedlnost, politika, Praha, Sociologické nakladatelství.

Matějů, P. – Vlachová, K. (1998): Role politicky relevantních hodnot ve volebním rozhodování v České republice, Sociologický časopis, č. 34/2, Sociologický ústav Akademie věd ČR, s. 171-193.

Řeháková, B. (1999): Předčasné volby 1998: Volební chování různých skupin voličů, Sociologický časopis, č. 35/3, s. 311–334.

Vlachová, K. – Řeháková, B. (2007): Sociální třída a její vliv na volební chování, in Lebeda, T. – Linek, L. – Lyons, P. – Vlachová, K. (eds.): Voliči a volby 2006, Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 133–145.

[divider scroll_text="nahoru"]

Výzkum politických stran

Čaloud, D. – Foltýn, T. – Havlík, V. (2006): Politické strany a jejich systém v období 2002-2006, in: Čaloud, D. – Foltýn, T. – Havlík, V. – Matušková, A. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno, CDK, pp. 7-25.

Havlík, V. (2010): Politické strany a jejich systém v letech 2006-2010, in: Balík, S. (ed.): Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, Brno, CDK, pp. 11-38.

Hloušek, V. (2000): Konfliktní linie v “postkomunistických” systémech politických stran, Politologický časopis, č. 4, s. 373-39

Kunštát, D. (2006): Stranická identifikace českých voličů, in Kunštát, D. (eds.): České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti, Praha, Centrum pro výzkum veřejného mínění Socilologický ústav Akademie věd ČR.

Linek, L. (2009): Jak měřit stranickou identifikaci?, Data a výzkum – SDA Info 2009, Sociologický ústav AV ČR, č. 3/2, s. 187–210.

Lyons, P. – Linek, L. (2007): Povaha a zdroje stranické identifikace, in Lebeda, T. – Linek, L. – Lyons, P. – Vlachová, K. (eds.): Voliči a volby 2006, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR, s. 147–175.

Stranická identifikace českých voličů, in:Kunštát, D. (ed.): České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR, pp. 139-156.

Vlachová, K. (2000): Stranická identifikace v České republice, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR

Vlachová, K. (2003): Dynamika pozitivní a negativní stranické identifikace v České republice, Sociologický časopis, č. 39/4 s. 487–507.Institut politického marketingu (2014), Volební kampaně 2013, Praha, Brno, www.politickymarketing.com

Témata politiky a programatika

Eibl, O. (2011): Issues v české politice, disertační práce, Brno, Fakulta sociálních studií 2011, 180 s.

Eibl, O. (2011): Politický prostor a témata v České republice v letech 2006–2008, Brno, Centum pro studium demokracie a kultury

Fiala, P. – Mareš, M. (1998): Programatika politických stran, Politologický časopis, roč. V., č. 1, s. 5-20.

Fiala, P. – Mareš, M. (1997): Politika životního prostředí a politické strany v ČR. Vývoj koncepce politiky životního prostředí v programatice českých politických stran v letech 1992-1996. Politologický časopis, roč. IV., č. 1, s. 3-38.

Matějů, P. – Vlachová, K. (1998): Krystalizace politických postojů a politického spektra v České republice, Sociologický časopis, č. 34/2, Sociologický ústav Akademie věd ČR, s. 145–170.

Ostatní / Nezařazené

Hendl, Jan. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa a Anna MATUŠKOVÁ. Public Affairs v České republice: Současný stav oboru. Politologický časopis. 2013, XX, č. 4.

KLÍMA, Michal-BUREŠ, Jan (eds.): Kam kráčíš, Evropské unie? Plzeň 2005, 174 s.

Kreidl, M. – Vlachová, K. (1999): Rise and Decline of Right-wing extremism in the Czech Republic in the 1990s, Praha, Sociologický ústav AV ČR.

Srovnání výzkumů agentur CVVM, STEM a TNSF. Politologický časopis 10(1): 22–37.

Linek, L. (2010): Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky, Praha, SLON.

Linek, Lukáš a Outlý, Jan. 2005. “Výběr kandidátů do Evropského parlamentu v hlavních českých politických stranách.” Politologický časopis 12, č. 1, 3-26.

MAREK, Pavel (a kol.): Politologica 2. Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 210 s.

MAREK, Pavel (a kol.): Politologica 5. Olomouc, Univerzita Palackého 2006, 330 s.

Mateju, P. – Rehakova, B. – Evans, G. (1999): The Politics of Interests and Class Realignment in the Czech Republic, 1992–1996, in Evans, G. (eds.): The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context, New York, Oxford University Press.

Vlachová, Klára. 2009. “Stratifikace, zaměstnanecký sektor a volební chování.” European Electoral Studies 4, č. 2, 135-141.