Konzultanti z IPM představili starostkám koncepty moderního brandingu

Magdalena HrabětováReporty z akcí

CzechInvest v Pardubicích přivítal 22. června přes 30 žen, které se nebojí politiky. Konzultanti IPM představili ženám základy politického marketingu důležitého nejen pro komunální kampaně, ale i pro budování vlastní značky. Během závěrečné diskuze rozebraly političky konkrétní problémy, kterým ve svých obcích čelí, a vyměnily si cenné zkušenosti.

Většina účastnic již zastává volenou funkci – ať už v zastupitelstvu, nebo přímo v čele obce či města. Přesto byly v řadách posluchaček i ženy, které se do politiky teprve chystají. Seminář zahájil Karel Komínek tou nejdůležitější otázkou – proč vůbec kandidují. Připomněl, že základní věcí, kterou politik/politička prodávají, je jejich osoba, vize a důvěra, že svých vizí umí dosáhnout. A taky to, že nejhorší výchozí pozicí je, když je politik všem jedno. V lidech je totiž potřeba vyvolávat emoce.

školení

Jak vyhrát komunální volby

Naučte se, jak vést politické kampaně od politických konzultantů a získejte výhodu hned na začátku.

Více informací

Karel Komínek neopomněl rozebrat i současné kauzy, například vítr na pražském magistrátu a následné zkompromitování hnutí STAN, a vysvětlil, proč problémy celostátní úrovně radikálně ovlivňují i tu komunální. Na konkrétních příkladech českých nejvyšších politiků ukázal brandové strategie, které dlouhodobě naplňují.

Vysvětlil, proč jsou právě v komunálních volbách největší kvalitativní rozdíly v kampaních a co je potřeba udělat pro jakoukoliv kampaň, aby byla úspěšná. Na závěr představil nové školení Jak vyhrál komunální volby, které se zaměřuje na zvolení správné strategie a managementu kampaně, volební systémy, kontaktní kampaň a co nejlepší využití veřejně dostupných dat.

Image

Alžběta Králová navázala příklady ze své praxe, a to nejen z českého politického prostředí, ale i ze zahraničí. Porovnala úroveň politického marketingu u nás a v USA a zhodnotila aktuální kampaně, které v ČR probíhají. Připomněla, že peníze volby vždy nevyhrávají, pokud chybí kandidátům autenticita nebo obsah.

Dle jejích zkušeností mají navíc všechny neúspěšné kampaně jeden společný bod, a tím je odpojenost politiků od reality. A proto poradila ženám, ať se snaží co nejvíce vystoupit ze své sociální bubliny a poznat i zbytek voličů a témata, která jsou pro ně relevantní.

Následně otevřela diskuzi, během níž se většina žen podělila o překážky, kterým během své kandidatury čelí, ať už jde o nedostatek lidí pro kandidátku či tlaky movitých občanů na jednotlivé politiky. Společně s Karlem nacházeli řešení jejich problémů, ke kterému často přispěly i ostatní účastnice, které se neváhaly podělit o zkušenosti ze svých obcí.

Image
Ačkoliv byly političky z rozdílně velkých obcí a z různých koutů Česka, byly si navzájem inspirací a aktivně nabízely řešení pro své kolegyně. A když si starostka menšího města u Prahy stěžovala, že se na ní rodina chodí dívat pravidelně na zastupitelstvo, aby ji alespoň někdy viděla, dlouholetá starostka jihomoravské vesnice jí na to odpověděla: “Můj muž zase říká, že největší chudák na světě je manžel starostky.” V sále nebyla žena, která by se tomuto pravdivému vtipu nezasmála.