Financování kampaní US voleb – příspěvky, super PACs a temné peníze

Pavel KukaAmerické prezidentské volby 2016

peníze dolary usa

Hlavním hnacím motorem každé úspěšné kampaně jsou finance. Clintonová spoléhá ve velkém na peníze z Wall Street, Bernie Sanders pouze na své podporovatele. Cruz vybral nejvíce z republikánů a Trump si kampaň financuje ze svého.

[fb_button]

[message_box title=“Seriál o amerických prezidentských volbách 2016″ color=“blue“] [catlist name=“us-elections-2016″ numberposts=6 pagination=yes]

[/message_box]

Jak funguje americký systém financování volebních kampaní a jakým způsobem jsou financováni jednotliví kandidáti amerických prezidentských voleb? Kdo operuje za peníze magnátů a komu vystačí příspěvky obyčejných voličů?

Financování amerických kampaní je poměrně komplikovaný svět sám pro sebe. Formální pravidla postupně opadají, nebo jsou obcházena pomocí sofistikovaných kliček. V následujících odstavcích Vám přiblížíme jednotlivé organizace, které slouží jako zdroje financování kampaní.

Candidate committee

Základním orgánem financování každého kandidáta je kandidátský výbor (Candidate committee), který přijímá příspěvky a realizuje výdaje za účelem zvolení pod přímou autoritou kandidáta. Peníze, které si jednotlivé kandidátní výbory mohou navzájem poslat, jsou limitovány částkou 2 700 USD pro jedny volby.

Kandidátské výbory pak přijímají finance od několika dalších orgánů, jakým je například národní stranický výbor (National Party Committee), což je hlavní výkonný výbor oficiálně přidružený k jedné politické straně a registrovaný u federální volební komise (Federal Election Commission). Získává peníze pro politické kampaně a má dohled nad organizací národních shromáždění a nad plánováním kampaní.

hillary-clinton-usa

PAC – Political Action Committee

Politický akční výborPAC (Political Action Committee) je formálně nezávislý výbor organizovaný za účelem získávání peněz ke zvolení kandidátů. Většina výborů reprezentuje podnikatelské, pracovní nebo ideologické zájmy. Jeden PAC může kandidátskému výboru darovat až 5 000 USD, až 15 000 USD ročně národnímu stranickému výboru a 5 000 USD jinému PACu. Spřízněné PACs jsou pak pro legislativou dané darovací limity považovány jako jeden dárce.

Super PACs

Novým a nejvíce využíváným nástrojem politických kampaní jsou od roku 2010 super PACs. Tyto výbory mohou získávat finance od korporací, odborů, asociací či jednotlivců. Nepřispívají žádným kandidátům či stranám, nýbrž vykazují nezávislé výdaje na reklamní spoty či jiné formy komunikace, kterými přímo podporují určitého kandidáta (nebo útočí na opozičiního). Na výdaje super PACs neexistují žádné limity, pouze nesmějí být přímo koordinovány s kandidáty, kterým pomáhají.

Leadership PACs

Politické akční výbory vedení (Leadership PACs) jsou vytvářeny současnými a bývalými politickými elitami za účelem získávání nejen peněz, ale také významných „přátel“. Peníze získané touto cestou jsou využívány v oblastech, kde nemohou být přímo použity peníze jiných volebních výborů. Leadership PACs vznikají hlavně z důvodu obcházení federálního limitu přímého financování získávaného od volených zástupců a politických stran.

financování kampaní

Více informací o financování prezidentských kampaní získáte kliknutím na obrázek

Dark Money

Politicky aktivní neziskové organizace, ve Spojených státech přezdívané „Dark Money“ jsou dalším významným zdrojem financování kampaní. Temné peníze se jim říká z toho důvodu, že tyto skupiny nemusí prokazovat zdroj svých příjmů. Mohou tedy neveřejně získávat neomezené prostředky od jakéhokoliv dárce. Vynakládání prostředků těchto organizací vzrostlo z 5,2 mil. USD v roce 2006 na 300 mil. USD při prezidentských volbách v roce 2012.

V současných prezidentských volbách bylo utraceno desetinásobně víc, než za stejné období ve volbách v roce 2012. Jejich popularita tedy značně roste. Zástupcem takové organizace je například Národní asociace držitelů střelných zbraní.

Hlavním příjmem peněz obvykle pro kandidáty bývají super PACs a politické neziskové organizace. Ale schopnost kandidátů získávat příspěvky od jednotlivců je významným ukazatelem toho, jakou mají mezi voliči podporu.

Zároveň je možné ze statistik příspěvků určit charakteristiku voličů jednotlivých kandidátů. Získávají kandidáti menší částky od mnoha dárců, nebo větší objemy peněz od menší skupiny bohatších? Jednotlivci jsou také svázáni různými limity, kolik peněz mohou kandidátům poslat. Kandidátským výborům nesmí částka přesáhnout 2 700 USD, klasickým PACs 5 000 USD a Národním stranickým výborům 33 400 USD.

Využívaným nástrojem jak obejít tato omezení je bundling, tedy svazování, spojování. Jeden dárce pak věnuje větší částku složenou z menších obnosů vybraných od několika přispěvatelů.

Hillary Clinton získává peníze z Wall Street

Hillary Clintonová doposud vybrala 224 milionů USD, z toho 28 % skrze super PACs. Nejvíce peněz získává ve dvou krajních kategoriích, tedy v příspěvcích menších než 200 USD (celkem 50 mil. USD) a pak v objemu nad 2000 USD (79 mil. USD). Hlavní přispěvatelé jsou registrováni v Kalifornii a ve státu New York. Dle rozdělení přispěvatelů se Clintonová těší největší oblibě mezi lidmi na penzi, právníky a právnickými firmami.

[quote align=“center“ color=“#999999″]Clintonová kampaní cílí na menšiny, sociálně slabší a střední třídu, ale její financování vypovídá o trochu jiné realitě[/quote]

Super PAC Priorities USA podporující Clintonovou (v předchozích volbách financoval Obamu) získává neuvěřitelné objemy peněz. Největší pro-Clintonovský super PAC dosáhl hodnoty 55,5 mil. USD.

Přispěvateli jsou např. Steven Spielberg, Jeffrey Kantzenberg, George Soros nebo Donald Sussman. Poslední dva zmiňovaní jsou paradoxně (mimo jiné) finančníci Wall Streetu, proti kterým Hillary tvrdě vystupuje ve svých projevech. Z toho vyplývá, že Clintonová své kampaně sice cílí na menšiny, na sociálně slabší vrstvy a na obnovení americké střední třídy, ale její financování vypovídá o trochu jiné realitě.

Přispěvateli z kategorie dark money jsou například organizace American Bridge 21st Century Foundation, Media Matters, American Democracy Legal Fund a The Bonner Group. Zajímavostí je existence anti-Clintonovského super PACu Women against Hillary. Na jeho účet bylo vybráno 154 USD.

Bernie Sanders spoléhá pouze na podporovatele

Co Sanderse odlišuje od všech ostatních kandidátů je to, že sám sebe považuje za demokratického socialistu a nestraníka (přestože v primárkách spadá pod demokraty). Z hlediska financování je také naprosto jedinečným případem. Jediným zdrojem příjmů jeho kampaně jsou peníze vybrané od jednotlivých dárců.

Nestojí za ním žádné super PACs v klasickém slova smyslu. Oficiálně existují čtyři – Feel Bern, Collective Actions PAC, Las Cruces for Bernie a BillionairesforBernie.org. Suma těchto super PACs však nepřesahuje ani 25 000 USD. Další výjimkou je ještě existující Leadership PAC Progressive Voters of America.

bernie sanders

Sanders zatím celkově vybral téměř 140 mil. USD, což je o 82,6 mil. USD méně, než vybrala Clintonová. 67 % objemu vybraných peněz (118 mil. USD) tvoří příspěvky v kategorii pod 200 USD. Znatelnou finanční podporu má Sanders například od odboru zdravotních sester.  Geograficky má Sanders podporu ve stejných oblastech jako Clintonová. Největší množství peněz doposud vybral v Kalifornii a Washingtonu, velice silný je pak v oblasti kolem svého státu Vermont, v New Yorku a Massachusetts.

Ted Cruz vybral nejvíce peněz z republikánů

Z celkových 110 mil. USD získaných pro kampaň, 40 % tvoří super PACs, 60 % individuální příspěvky. Cruz vybral nejvíce peněz ze všech republikánů. Model jeho financování je velice podobný jako u Clintonové, nejvíce peněz v individuálních příspěvcích získává v okrajových kategoriích pod 200 USD (42,2 mil. USD) a nad 2000 USD (15,5 mil USD). Hlavní příjmy plynou ze státu Texas, z Kalifornie a Floridy.

Celkový objem vybraných peněz mimo individuální příspěvky činí 52,7 mil. USD. Za Cruzem stojí 8 aktivních super PACs, tedy nejvíce ze všech kandidátů. Čtyři nejsilnější, které se pohybují v rozmezí 8-16 mil. USD, jsou Stand for Truth a Keep The Promise I, II a III. Přispěvateli do super PACs jsou například Robert McNair, businessman Rober Mercer, Toby Neugebauer, rodina Wilksových.

Donald Trump si financuje kampaň sám

Trumpovo financování také není zcela obvyklé. Největším přispěvatelem kampaně je totiž Trump sám. Z celkové vybrané částky 36,6 mil. USD tvoří 24,3 mil. USD jeho vlastní peníze. Dalším zdrojem příjmů jsou individuální příspěvky (9,4 mil. USD), hlavě v kategorii pod 200 USD. Nejsilnější podpory se Trump těší ve státech Texas, Florida, Kalifornie a New York.

trump-speech

Nejsilnější super PAC podporující Trumpa, od kterého se však Trump distancoval, je již neaktivní Make America Great Again PAC, který vybral přes 1,7 mil. USD. Další super PACs jsou pak Patriots for Trump, TrumPac a Committee to Restore America’s Greatness. Silnější než všechny pro-Trumpovské super PACs je však ten protitrumpovský. Our Principles PAC vybral na kampaň proti Trumpovi přes 7,7 mil. USD.

John Kasich

John Kasich během své kandidatury vybral 22 mil. USD. Poměr individuálních příspěvků vůči financování skrze super PACs je téměř 50:50. Nejvíce získává na darech v kategorii nad 2 000 USD (6,5 mil. USD) ve svém domovském státu Ohio. Kasichův super PAC New Day for America zatím získal 9,9 mil. USD.

[fb_button]