Workshop s volebním manažerem TOP 09 nechal studenty nahlédnout pod pokličku politické kampaně

Karel KomínekRůzné

workshop-1

Důležité jsou billboardy, televizní debaty a letáky. Přečtěte si know-how od tvůrců kampaně do Poslanecké sněmovny.

[fb_button]

Speciální report hostující autorky Kateřiny Procházkové.

V pondělí 3. března se v Olomouci uskutečnil workshop s názvem Mýty a legendy aneb všechno, co jste se kdy chtěli dozvědět o kampaních, ale báli jste se zeptat. Na Univerzitě Palackého vystoupil volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček  a zahraniční tajemnice strany Lenka Koudelková, kteří se s padesátkou studentů podělili o své zkušenosti z kampaní.

Úvodem je třeba říci, že nešlo o avizovanou formu workshopu, která evokuje využití rozličných lektorských technik, brainstormingu, sdílení zkušeností, diskusi, zkrátka aktivní zapojení účastníků. Toho, kdo workshop opravdu očekával, asi finální forma přednášky doplněné prezentací mírně zklamala. Nutno ale dodat, že toto dostatečně vykompenzovali velmi kvalitní lektoři, kteří díky svému přirozenému projevu a bezprostřednosti ani na chvíli neztratili pozornost sálu.

Hned na úvod přednášející ujasnili, že prezentaci pojali volnější formou: budou s posluchači spíše sdílet „střípky z kampaní“, podělí se o své zkušenosti a zaměří se na konkrétní případy. Nechybělo ani předem avizované video na téma sex v politických kampaních.

workshop-top09-3

Otázka „O co nám vlastně jde?“ nadnesla téma pro následující hodinu a půl. Odpověď nám přednášející poskytli záhy. „Jde nám o to dostat lidi k volbám.“ Navázali rozborem výzkumů z voleb 2013 o rozhodnutí voličů o účasti ve volbách a o volené straně. Ty ukázaly, že etablované strany mají z větší části i své stále voliče, rozhodnuté dlouho předem, zatímco pro nové subjekty jsou klíčové spíše poslední dva týdny před volbami.

Další průběh přednášky směřoval více na samotnou kampaň. Poláček zmínil, že z průzkumů vyplývá možná až překvapivě silný vliv televizních debat a letákové/billboardové kampaně.

V souvislosti s tím se volební týmy musí vyrovnávat s proměňujícím se formátem televizních přenosů, jejich četností, ale také s přípravou kandidátů pro takovýto přenos.

Každý Čech rozumí fotbalu a politickému marketingu

O něco větší prostor byl následně věnován tématu billboardů, které prý bývají problematické zejména na senátní a komunální úrovni. Důvodem jsou nereálná očekávání, že v každém z nás je kousek kreativce, grafika či copywritera, a tak finální podoba billboardu může občas nabrat i ne zcela funkční formu.

V zásadě by billboardy měly být dělány tak, aby na první pohled zaujaly, působily vizuálně kompaktně, spíše jednoduše. Podstatným prvkem pak je jasná message, úměrně dlouhá tomu, kolik času bude mít kolemjdoucí/kolemjedoucí k jejímu přečtení – to bývá často opomíjeno. A řešila se samozřejmě i problematika použitých fotek.

V každém případě, zmínila Koudelková, je naprosto podstatné šít kampaň kandidátovi na tělo tak, aby s ní byl sžitý a necítil se nekomfortně. Poláček také dodal, že „u menších kampaní se vyplatí vykašlat se na konvence a zkusit něco nového“, samozřejmě za předpokladu, že s tím kandidát souhlasí.

workshop-top09-2

Následná diskuse pak nahodila témata zhodnocení kampaně TOP 09 ve sněmovních volbách 2013, kdy volební manažer vypíchl zejména množství zapojených dobrovolníků, dále pak zmínil několik zajímavých skutečností kampaně ANO 2011, a okrajově také blížící se volby do Evropského parlamentu.

Co si posluchači odnesli z přednášky nového? „Je zajímavé nahlédnout trochu pod pokličku a dozvědět se informace přímo od těch, kteří kampaň tvořili. Líbilo se mi, že lektoři rozebrali předvolební kampaně TOP 09 a otevřeně řekli, co se jim povedlo a co ne,“ zhodnotila studentka politologie Markéta Odlová. Dále dodává, že ji zároveň překvapila otevřenost, s jakou s účastníky lektoři workshopu jednali.

Poláček a Koudelková ukázali, že jsou odborníky na slovo vzatými a nebojí se ukázat ani na slabší stránky kampaně a upozornit na chyby, jichž je třeba se v budoucnu vyvarovat. Snad jen škoda, že celkově byla problematika kampaní uchopena poměrně zeširoka a že aktuálnímu tématu květnových eurovoleb byl věnován vskutku minimální prostor. I tak ale téměř padesátka zúčastněných celkově hodnotila přednášku, a zejména vystoupení lektorů, velmi pozitivně.

Hostující autorka: Kateřina Procházková
Fotografie: Aleš Kudrnáč