Naše služby

pro strany a politky
Pomáháme vám vyhrávat. Zajišťujeme vše od nastavování strategie, budování jednotlivého brandu po vedení celostátních kampaní.
pro organizace
Pomáháme vám být vidět. Ať už chcete nastavit komunikaci, vytvořit osvětovou kampaň, kreativu nebo dostat sdělení k co největšímu počtu lidí.
pro státní správu
Pomáháme vám efektivněji komunikovat. Když potřebujete zviditelnit, audit komunikace nebo chcete zlepšit svou image.

Strategické poradenství a tvorba strategie

Bez strategie to prostě nejde! Kampaň bez strategie je vyhazování finančních prostředků a mrháním sil. Pomocí výzkumů a analýz (nejen vašich, ale také protivníků) pro vás navrhneme strategii, tak aby byla vaše kampaň co nejúspěšnější a nejefektivnější. Řekneme vám nejen na koho cílit, s jakými sděleními a tématy a s pomocí jakých komunikačních prostředků, ale i kdy komunikovat jednotlivá témata.

Focus groups

Uspořádáme pro vás Focus groups (česky ohniskové nebo fokusové skupiny) s voliči. Zajistíme celý proces od výběru a oslovení respondentů, přes sestavování scénáře, moderování rozhovorů, jejich záznam, přepis a analýzu až k závěrečné prezentaci zjištění a z nich vyplývající doporučení. Hlavní výhodou Focus groups je, že vám přinestou hluboký vhled do toho, jak vás a vaši konkurenci vnímají. Získáte kvalitativní data, která se pomocí dotazníků získat nedají. Focus groups jsou vhodné pro výzkum a) vnímání vaší značky (a značek konkurentů), b) postojů voličů ke konkrétním tématům či politickému programu, c) testování politických messages, reklam, sloganů. Focus groups odhalí skryté příčiny chování voličů.

Prostorová analýza

Zjistíme pro vás, kdo jsou vaši voliči a kde bydlí. Pomocí moderních statistických metod umíme pracovat i tam, kde by sběr individuálních dat byl příliš nákladný. Na kterou městskou část se nevyplatí mrhat financemi? V kterém kraji získáme nejsnadněji podporu? A kterého soupeře se máme nejvíce obávat? Na tyto otázky odpoví volební geografie. Všechny čáry popíšeme srozumitelnou češtinou/slovenštinou a navíc dodáme hezké mapy, abyste se v zápalu boje neztratili ani na minutu.

Analýza dat

Všude kolem je širé moře dat. S námi v něm nebudete plavat. Správně provedená analýza relevantních dat je prvním krokem k určení strategie a následnému cílení na voliče. Ať už jde o data o předchozím volebním chování, demografii nebo webovou a sociální analytiku, provedeme za vás všechnu matematiku a statistiku. Odprezentujeme vám metodologii výzkumu, závěry analýzy a naše doporučení. Díky analýze dat porozumíte svým voličům a budete se moci kvalifikovaně rozhodnout, jak má vaše kampaň vypadat a na koho má cílit. Průběžně také můžete sledovat její úspěšnost.

SWOT analýzy

SWOT analýza je základním nástrojem pro strategickou analýzu a pozicioning strany/kandidáta. Při vytváření SWOT analýzy vycházíme z široké základny dat: z průzkumů veřejného mínění, rozhovorů se straníky a kandidáty a - pokud možno - také z Focus groups s voliči. Správně provedená SWOT analýza vám pomůže odhalit silné a slabé stránky, slabiny a příležitosti a správně nasměrovat kampaň.

Opp-research

Výzkum opozice je nevyhnutelný při tvorbě strategie a správného umístění našeho kandidáta/strany. Je jednoznačně zaměřen na potenciální soupeře, jejich minulost, mapování jejich lidských a materiálních zdrojů, pochopení jejich komunikační strategie (co komunikují, jak, kde, pro koho). Pravidelné sledování kampaně soupeřů poskytuje možnost tvorby scénářů a předvídání soupeřových dalších kroků v kampani.

Vytvoření politických messages

Víte, co chcete lidem sdělit? Proč kandidujete a za co bojujete? Voliči nepojmou více než tři sdělení od jednoho subjektu. Volba správných messages je základem každé dobré kampaně. Zaujměte své obecenstvo, posluchače a všechny voliče s kvalitně připraveným sdělením, které modifikujete pro různé cílové skupiny. Použijte humor, anekdoty i vlastní zkušenosti a konkrétní příklady a svou message neustále opakujte. Tak se stanete srozumitelní a pro voliče zapamatovatelní. Pomůžeme vám silné messages vytvořit a zapracovat do všech materiálů, proslovů či tiskových zpráv.

Vytvoření HLP (hlubokého lidského příběhu)

Hluboký lidský příběh může být právě ten váš příběh. Jste to vy, jsou to Vaše zkušenost a vaše klíčová sdělení. Komunikujte s voliči pomocí příběhů a získejte snadněji jejich podporu! Hluboký lidský příběh dokážeme zpracovat do strategie a vytvořit tak jednotnou informaci a sdělení, která vás bude provázet celou kampaní. Pomocí emocí zefektivníme komunikaci a přiblížíme vás jednotlivým voličským skupinám.

Segmentace a targeting

Voliče nebaví poslouchat informace, které se jich netýkají a nezajímají je. Nedělejte stejnou chybu jako ostatní. Využijte segmentace a targetingu a komunikujte jednotlivým skupinám voličů to, co je zajímá, a přes komunikační prostředky, které sledují. Pomocí výzkumů rozdělíme voliče do homogenních skupin. Určíme ty, na které je potřeba cílit, a které jste jako kandidát/strana schopni oslovit. Podle toho vybudujeme vaši komunikační strategii. [divider scroll_text="nahoru"]

Marketingové strategie a exekutiva kampaně

Jakmile je hotový základní výzkum, určen pozicioning a definovány hlavní messages kampaně, přichází na řadu příprava a následná exekutiva kampaně. Zabezpečíme pro vás marketing ve všech klasických i moderních kanálech.

Komunikační strategie

Jak komunikovat s voliči, dobrovolníky, novináři, médii či podporovateli? Co v jaký moment sdělit není jen tak. Komunikační strategie je základním materiálem, pomocí kterého jsme schopni určit prostředky a postupy při realizaci kampaně. Komunikujeme všichni a pořád, ale ne každý z nás efektivně. Nejprve zanalyzujeme současnou situaci týkající se marketingové komunikace a Vaší komunikační strategie. Provedeme vlastní výzkum, kterým identifikujeme slabé a silné stránky ve vaší vnitřní i vnější komunikaci. Zjistíme, o jaké nástroje komunikaci rozšířit a navrhneme strategii, která co nejefektivněji podpoří vaše cíle. Ve strategii určíme cílové skupiny, vytvoříme mediální plán, kontrolní mechanismy i vhodné přístupy.

Plánování médií

PR a reklamní aktivity mají v základu dvě složky: 1) vytvoření obsahu a 2) jeho umístění. Naplánujeme vám, kdy, kam a za kolik nejlépe umístíme váš obsah. Při plánování médií zohledňujeme 1) sledovanost, čtenost, návštěvnost daného média, 2) jeho obecenstvo a afinitu s cílovou skupinou vašich voličů a 3) cenu. Připravíme vám mediální plán, se kterým nejefektivněji oslovíte vaše voliče.

Strategie práce s dobrovolníky a jejich školení

V dnešní době se může zdát, že práce bez nároku na finanční odměnu pro politickou stranu či jejího kandidáta je čiré bláznovství. O to větší výzva je získat dobrovolníky, vyškolit je a udržet si je v průběhu kampaně. Každý jeden motivovaný dobrovolník pracující na kampani znamená nejen nezanedbatelnou finanční úsporu, ale především má nedocenitelný dopad na uvažování potencionálního voliče, který je konfrontován s myšlenkou, že náš kandidát/strana skutečně „stojí za to“. Tato přímá či zprostředkovaná zkušenost potencionálního voliče s dobrovolníkem nebo brigádníkem je hodnotnější než zhlédnutí billboardu na dálnici.

Tvorba a správa webu

Web je základ vaší prezentace v online prostoru. Na něm vás voliči najdou, přečtou si o vás, nadchnou se pro vás, přispějí vám na kampaň, stanou se dobrovolníky, stáhnou si vaše volební materiály, prohlédnou videa, požádají o zaslání plakátů a bannerů, stanou se fanoušky na Facebooku, přihlásí se k odběru newsletteru. Novináři na něm budou hledat vaše vyjádření. Web slouží mnoha účelům. Pro všechny záměry musí být dohledatelný a použitelný. Postaráme se o to, aby byl váš web použitelný, funkční, příjemný na používání, přehledný a vždy aktuální. Definujeme uživatelské role, provedeme uživatelské testování a zabezpečíme technickou funkčnost webu. Dobrý a funkční web podporuje všechny ostatní složky kampaně.

Práce s databázemi

Využívání databáze je jedním z klíčových prvků kampaní v USA. Databáze kontaktů zjednodušuje oslovování voličů, pomáhá k zacílení sdělení na specifické segmenty, k vybudování vztahu s voličem a zefektivňuje vynakládání finančních prostředků. Je nevyhnutnou součástí při využívání některých nástrojů, jako je telemarketing anebo direct mailing a emailing. Zabezpečíme pro vás budování vlastní databáze v průběhu celé kampaně anebo vybereme pro vás k nákupu tu nejlepší možnou pro splnění požadovaných cílů.

Fundraising

Peněz na kampaň není nikdy dost. Pokud je chcete skutečně získat, platí pravidlo: Žádejte o příspěvek. Je potřeba vytvořit plán, zacílit na konkrétní dárce, ale oslovit i malé přispěvatele, kteří nám v konečném důsledku mohou pomoci vyhrát. Nadesignujeme vám strategii takovým způsobem, aby financování kampaně bylo udržitelné a efektivní. Vše propojíme s webem, emailingem, direct mailingem i sociálními sítěmi. Chceme-li získat, žádejme - a bude nám vyhověno.

Content Marketing

Marketing dříve než kdy jindy stojí na obsahu. S rostoucím počtem kanálů a se zkracujícím se mediálním cyklem, roste potřeba produkovat stále větší množství obsahu. Obsahová strategie je nezbytným krokem k úspěšné komunikaci a k tomu, abychom neplýtvali zdroji na tvorbu obsahu s krátkou životností. Stejné sdělení může současně putovat novinářům jako tisková zpráva, být umístěno jako video na Youtube, komunikováno na sociálních sítích, odvyprávěno na webu či blogu a nasazeno jako bannerová reklama. Pomůžeme vám s tvorbou a distribucí chytrého obsahu, díky kterému zasáhnete voliče, porozumí vám a budou o vás mluvit.

Sociální sítě

Barack Obama má čtvrtý nejsledovanější Twitter účet (po Justinu Bieberovi, Lady Gaga a Katy Perry) s 30 miliony následovníků. Karel Schwarzenberg získal během prezidentské kampaně 2012 přes 200 000 fanoušků na Facebooku. Prezidenstký kandidát Vladimír Franz dosáhl mnohonásobně většího počtu zhlédnutí svých videí na Youtube, než kolik dostal hlasů ve volbách. Denní doba konzumace sociálních médií u některých cílových skupin dávno přesáhla dobu konzumace klasických médií. A roste. Pomůžeme vám zorientovat se ve světě Facebooků, Twitterů, Youtubů a Googlů. Připravíme pro vás strategie. Posraráme se o publikování obsahu i správu reklamních kampaní. Získáme vám fanoušky a zvýšíme dopad vašich slov v prostředí sociálních sítí.

Email marketing

Volební tým Baracka Obamy už během kampaně 2008 poslal přes miliardu emailů na 400 různých voličských segmentů. Emailing je extrémně účinnou složkou volebního marketingu. Je zdarma a máte nad ním plnou kontrolu. Vybereme pro vás vhodný mailingový software, naučíme váš tým s ním pracovat, připravíme segmentaci, získáme emailové adresy voličů (legálním způsobem a s jejich souhlasem), naplánujeme obsah emailů, připravíme grafické šablony, provedeme vás všemi úskalími správného emailového marketingu. Emailingem oslovíte rychle, efektivně a cenově nenáročně velké množství voličů. Uděláte z nich informované voliče, kteří ovlivní své známé, přispěji na vaši kampaň a stanou se dobrovolníky.

SEO (search engine optimization) a inbound marketing

Počet voličů, kteří se spoléhají na vyhledávače jako svůj primární zdroj informací, roste. Když něco neví, googlí. To se týká i politických kandidátů. Zajistíme, aby vás voliči pomocí vyhledávačů našli, a když vás najdou, aby se dočetli relevantní informace. Provedeme analýzu klíčových slov a naoptimalizujeme váš web tak, abyste získali co nejvíce návštěv. Vytvoříme také vhodné landing pages, aby hned na první stránce po prokliknutí našli, co hledají. Optimalizovat můžeme nejen na vaše klíčová slova (například vaše jméno), ale i na jednotlivá politická témata nebo dokonce na konkurenci. Díky správné optimalizaci získáte více návštěvníků na váš web a voliči si o důležitých tématech nebudou číst na zpravodajských serverech nebo u konkurence, ale u vás.

Bannerová reklama

Bannery jsou dominantní formou politické reklamy na internetu. Zajistíme pro vás kreativu bannerů (jejich grafickou podobu), opatření sledovacím kódem, umístění na vhodné weby a místa na internetu (včetně zapojení pokročilých metod real-time-bidding). Rozvrhneme vhodně rozpočet a budeme sledovat, aby jej reklamní systémy nepřekročily. O výsledcích kampaně vám podáme podrobný report. Součástí dobré práce s bannery v politické kampani je i retargeting. Všem voličům, kteří navštívili váš web za poslední měsíce zobrazíme těsně před volbami bannery na libovolných webech, kde se budou pohybovat. Všechny, kdo o vás projevili zájem v průběhu kampaně, tak v rámci GOTV snah znovu oslovíme. Bannery budeme maximalizovat počet hlasů od voličů, kteří již o nás projevili zájem.

Direct mailing

Voliče můžete masírovat neosobními billboardy. Anebo jim můžete poslat dopis. Nadepsaný jejich jménem, mluvící k nim, adresující jejich konkrétní problémy. Velkou výhodou direct mailingu je, že se dá segmentovat a personalizovat. Podle demografie, geografie, voličských zón, pohlaví, typu zástavby a dalších kritérií. Připravíme pro vás segmentaci podle databáze, textaci, grafickou podobu a odeslání direct mailingu. Voliči budou mít pocit, že se zajímáte přímo o ně a o jejich problémy. Direct mailing je také skvělý nástroj pro zvýšení funkčnosti fundraisingové kampaně.

Rozmístění billboardů

Pokud máme k dispozici dostatek dat, ukážeme vám voliče na úrovni ulice. K čemu mrhat financemi na kobercové bombardování, když můžete přesně zacílit? Je v oblasti důležitá zastávka? Kam chodí lidé nejčastěji nakupovat? Postavte billboard tam, kde jsou vaši voliči!

Telemarketing

V USA neproběhnou jediné volby bez telefonování voličům. Telemarketing je způsob jak přímo oslovit a komunikovat s vašimi voliči i z jiné části republiky. Můžete jej využít i k fundraisingu. Zabezpečíme pro vás vhodnou databázi kontaktů, vybavení, sestavíme telefonní scénář a vyškolíme vaše dobrovolníky. Protože telemarketing je v československých podmínkách v politice málo používaný, pozveme na jeho zavedení zkušené odborníky z USA.

Event marketing

Pořádáte meeting s novináři, tiskovou konferenci nebo předvolební setkání? Zarezervujeme vám prostor a zajistíme techniku i catering! Jako politik musíte být u všeho. Kampaň si žádá organizaci desítek událostí. Zajistíme, že vás bude vidět. Zorganizujeme události, abyste získali více času na voliče, a zajistíme, aby vše proběhlo hladce a bez jakékoliv komplikace.

Door to door campaign

Kdo z nás může říct, že si potřásl rukou s prezidentem? Vyzkoušejte osvědčené techniky z USA - osobní kontakt může být vaší nejsilnější zbraní! Pokud nemůžete osobně, vyškolíme dobrovolníky. Zařídíme, aby se voliči cítili výjimečně - svůj zážitek si jistě nenechají jen pro sebe. Zanalyzujeme, jestli je pro vás tento nástroj vhodný, pečlivě zacílíme na konkrétní ulice a naplánujeme trasu.

Get Out the Vote (GOTV)

K čemu by nám byly zástupy příznivců, pokud nepřijdou k volbám? Několik posledních dní před volbami je klíčových pro váš úspěch! Dokážeme zvednout ze židle nejen lenochy a nasměrovat je do volební místnosti. Jinak veškeré úsilí roční kampaně přijde vniveč. Vytvoříme materiály, letáky, spoty a další podpůrné materiály, které před volbami zveřejníme, distribuujeme k voličům, a zajistíme tak jejich největší informovanost. [divider scroll_text="nahoru"]

Podpůrné služby

Politik potřebuje komunikovat nejen v období před volbami ale permanentně. Postaráme se dlouhodobě o vaše PR a osobní značku a připravíme vás na všechna veřejná vystoupení.

Public relations

Komunikace a posilování vztahu s veřejností je pro politika/stranu alfou a omegou .Pod tímto pojmem se skrývá široká paleta technik a nástrojů, kterými lze ovlivňovat veřejné mínění ve Váš prospěch. Samozřejmostí je kreativní zpracování tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí, vytipování vhodných médií, potažmo budování vztahu s nimi (media relations). Můžete být skvělá osobnost, mít výborný program a nezdolné odhodlání. Náskok získáte díky intenzivní a zacílené komunikaci s veřejností.

Monitoring médií

Masová média i v dnešních dnech stále představují filtr mezi politikem/stranou a voličem. Mají nesporný vliv na formování veřejného mínění, tedy jak je o politikovi/straně smýšleno. Pro kvalitní komunikaci politika/strany představuje monitoring médií každodenní potřebu. Jen na základě kvalitních a aktuálních informací lze nastolovat témata, sledovat ohlas či urychleně reagovat na dění v předvolební kampani. Zpracování každodenního monitoringu je pro nás samozřejmostí.

Copywriting

Většina z nás není nadána lehkostí spisovatelského pera. Po politicích se přitom chce publikovat spousty textů. Do médií i do vlastních marketingových kanálů - například na web. Napíšem vám texty, které čtenáře zaujmou a přesvědčí. Příprava rešerší a talking points pro debaty a rozhovory. Politik musí být skvěle připraven na debatu či rozhovor nejen v předvolební kampani. Odbornost, informace, podložená argumentace a vhled do širokého spektra témat často rozhodují o tom, kdo vyhrává sympatie veřejnosti. Zpracujeme pro Vás potřebné podklady pro debaty a rozhovory, probereme s Vámi argumentaci a možné taktiky se kterými do rozhovoru/debaty jít. Důvěryhodný politik je připravený politik.

Speechwriting a tvorba prezentací

Nejeden muž vstoupil do historie díky silnému projevu, který dodnes cituje celý svět. Politické projevy jsou důležitým kontaktem s veřejností. Proto je třeba jim věnovat náležitou pozornost. V hledáčku objektivů se neodpouští žádná chyba a opravný pokus nedostanete. Připravíme pro vás proslov ušitý na míru situaci, vám i vašim posluchačům a propojíme vás s publikem, aby se váš proslov stal skutečně nezapomenutelným. Politická vystoupení jsou stále častěji doprovázena vizuální prezentací. Připravíme pro vás profesionálně vypadající prezentaci, která vhodně podpoří vaše slova a dodá jim přesvědčivost a váhu.

Krizová komunikace

Krizová situace a jedno špatné vyjádření do médií může zničit celou kampaň. Proto je třeba v krizi zachovat chladnou hlavu a postupovat obezřetně. Na určité situace je možné se připravit dopředu, a tím výrazně snížit riziko, že dojde k naší mediální popravě. Vždy ale budete potřebovat kvalitní krizovýmanuál mediální komunikace, který se stane vašim nepostradatelným pomocníkem pro horké chvilky. Detailní postupy i praktické příklady ušetří drahocenný čas a zabrání katastrofě.

Grafické práce

Máte spoustu fotek a nevíte, která vám poslouží nejlépe? Potřebujete zahnat zuby času? Pomůžeme vám vytvořit ideální mediální obraz, připravíme vaši prezentaci a dopisu podporovatelům dodáme punc profesionality. Zařídíme pro Vás i webovou grafiku, tvorbu plakátů a billboardů i webových reklamních ploch. Nedávejte konkurenci náskok nevhodnou prezentací!

Fotografování

Potřebujete fotky na billboard? Na plakát či na webové stránky? Dokážeme vyjádřit vaši osobnost a na fotkách zachytit právě to, co chcete sdělit. Fotka řekne víc než tisíc slov, nesmí se v žádném případě podcenit. Zaujměte profesionálními fotkami, které zachovají přirozenost, lehkost a vyzdvihnou vaši osobnost. Zajistíme fotografa, který vás bude provázet na všech důležitých akcích - tak zajistíme permanentní komunikaci s voliči a posílíme vaši image.

Image building a módní poradenství

Ne nadarmo se říká, že šaty dělají člověka. Vytvoříme vám image, která půjde ruku v ruce s vaší osobností a podtrhne vaše charisma. Poradíme v oblasti módy a již nikdy nebudete řešit otázku „co na sebe“ na důležitý meeting, jakou barvu kravaty zvolit, či zda se ty či ony brýle opravdu hodí. Dodáme vám šmrnc   Více informací o našich službách naleznete na stránkách IPM Consulting. Podívejte se, kdo pro vás bude naše služby realizovat.