Dvoukolový volební systém

Karel Komínek

Dvoukolový volební systém se řadí mezi tzv. většinové absolutní systémy. Jeho podstatou je fakt, že vítěz voleb je znám až po druhém kole hlasování voličů, zatímto kolo první pouze generuje účastníky kola druhého.

Při tomto systému se může stát kandidát vítězem již v prvním kole, musí však získat více jak 50 % hlasů. Tato situace však nastává málokdy, a tak z prvního postupují do kola druhého kandidáti s největším počtem hlasů (nejčastěji první dva). Celkovým vítězem se pak stává ten, kdo ve druhém kole (bez ohledu na výsledky kola prvního) získá více hlasů.

Tento systém je v českém prostředí aplikován při volbách do Senátu, nově potom také při prezidentské volbě.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Dvoukolový volební systém. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/dvoukolovy-volebni-system