Get out the Vote – GOTV

Karel Komínek

GOTV (get-out-the-vote) je termín, který popisuje politické aktivity, které mohou sledovat dva cíle:

  1. Zvýšit volební účast
  2. Zajistit, aby voliči, kteří stranu/kandidáta plánují jít volit, k volebním urnám skutečně přišli a svůj hlas hodili

 

Příprava na GOTV začíná dlouho před dnem voleb. První aktivitou je vytváření seznamů voličů kandidáta/strany resp. GOTV databází. Dobrovolníci sbírají jména a informace o voličích v průběhu celé kampaně resp. v rámci všech aktivit, které jsou organizovány. Způsoby sběru těchto informací jsou různé (door-to-door kampaň, fundraisingové večírky, telefonování voličům atd). Probíhá tak identifikace voličů daného kandidáta/strany.

Hlavní aktivity GOTV začínají minimálně 4-5 dnů před volbami. Volební tým kontaktuje každého voliče z databáze, který byl identifikován jako podporovatel a snaží se ho motivovat jít volit svého kandidáta/stranu. Každý podporovatel musí být kontaktován minimálně jednou. Nejlepší je kontaktovat podporovatele až 2-3krát.

Taktiky používané v rámci GOTV mohou zahrnovat:

  • telefonování podporovatelům s připomenutím dne voleb a že mají jít volit
  • rozdávání volebních materiálů (těsně před volbami)
  • door-to-door návštěvy orientované tak, aby podporovatelé šli volit
  • poslání direct mailu (elektronického anebo v tištěné podobě), který posiluje message a vyzývá jít k volbám
  • poslání sms správy

 

Ideální je kombinace vícerých způsobů kontaktování

Message v GOTV musí obsahovat:

  • Prosím, nezapomeňte jít volit pro našeho kandidáta/stranu
  • Kdy se volby konají
  • Ideálně zmínit i místo voleb

 

Při GOTV je potřeba držet se zásady, co nejvíce voličům ulehčit jejich volební akt (zabezpečování transportu starších voličů k volebním místnostem, nabídnout hlídání rodinám s dětmi, vytvořit mapu cesty k volební místnosti atd).

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Get out the Vote – GOTV. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/get-out-the-vote-gotv