Komunální volby

Karel Komínek

Komunální volby (také volby do obecních zastupitelstev) jsou jedny z voleb, konaných v rámci politické soutěže stran a hnutí v České republice. Komunální volby se týkají volby politických zástupců občanů v nejnižších územních správních celcích, tedy v obcích a městech.

Komunální volby se konají pravidelně každé čtyři roky, není-li zavdáno k dřívějšímu termínu dalších voleb (například pokles členů zastupitelstva pod předepsaný počet).

Komunálních voleb se může aktivně zúčastnit každý občan konkrétní obce starší 18 let, a to na přihlášené kandidátní listině stran, hnutí nebo nezávislých sdružení. Počet kandidátů a tedy i počet možných získaných mandátů ve volbách se liší dle počtu obyvatel té které obce. Pasivně (být volen) se voleb může zúčastnit občan obce starší 18 let.

Poslední komunální volby se konaly v říjnu roku 2010 a zúčastnilo se jich 48,5 % obyvatel oprávněných k volbě. Celkem bylo v rámci nich zvoleno 62 178 zastupitelů, přičemž nejvíce z nich, 49 %, se rekrutovalo z místních nezávislých sdružení kanditátů. Z velkých politických stran byla nejúspěšnější ČSSD, která získala v rámci obcí celé České republiky 4 584 mandátů v zastupitelstvech.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: Komunální volby. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/komunalni-volby