Leadership

Karel Komínek

Leadership (také vůdcovství) je obvykle popsán jako proces utváření vlivu v sociální skupině, ve kterém může jeden člověk získat pomoc a podporu druhých při plnění společného cíle. Leader (vůdce) může a nemusí mít formální autoritu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Leadership. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/leadership