Linek Lukáš

Karel Komínek

PhDr. Lukáš Linek, PhD. je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, v.v. i. Vyučuje na katedře sociologie Fakulty sociální věd v Praze a externě vyučuje na katedře politologie Fakulty sociálních studií v Brně.

Mezi hlavní témata jeho výzkumu patří v obecně rovině politické jednání a politické postoje. Konkrétně se zabývá studiem volební účasti a volbou strany, postoji k politickým institucím a režimu, stranictvím a vztahem uvedených témat k teorii demokracie.

Je autorem knih Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990–2010 a Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucí a jejich důsledky.

Publikoval v zahraničních a českých odborných časopisech jako například Journal of Legislative Studies, Party Politics, Journal of Communist Studies and Transitional Politics, Sociologický časopis či Politologický časopis.

Intenzivně se věnuje výzkumu volebního chování a v Česku organizoval tři povolební studie, dvě po volbách do Poslanecké sněmovny (2006 a 2010) a jednu po volbách do Evropského parlamentu (2004). V roce 2007 se spolupodílel na vydaní monografie Voliči a volby 2006; v roce 2012 jí následovala publikace Voliči a volby 2010.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Linek Lukáš. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/lukas-linek