Malapportionment

Karel Komínek

Při malapportionmentu, stejně jako u gerrymanderingu, dochází ke geografické manipulaci s hranicemi volebních obvodů.1

Malapportionment můžeme označit jako nerovnoměrný počet voličů ve volebních obvodech, kdy po delší dobu nejsou reflektovány migrační přesuny obyvatelstva a nedochází tak ke změnám hranic volebních obvodů. To má za následek, že na odlišný počet voličů připadá stále stejný počet zastupitelů a váha jednotlivých volebních obvodů je tak rozdílná.1

Geografická manipulace s volebními obvody se týká především většinových volebních systémů, které mají jednomandátové obvody.1

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) KUBÁT, Michal. Volby a volební systémy. In CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. Vyd. 1. Plzeň: Aleš Čeněk Plzeň, 2007, s. 294.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Malapportionment. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/malapportionment