Marketingová strategie

Karel Komínek

Marketingová strategie je pojem používaný jak v korporátní, neziskové, tak i politické oblasti. Obecně je marketingová strategie taktický proces, který se soustředí na co nejefektivnější rozložení (alokaci) zdrojů.

V politice je tato strategie součástí volební strategie strany či kandidáta.  Volební strategie je soubor metod, technik a rozhodovacích procedur, které slouží k dosáhnutí volebního cíle. Je rozdělená na jednotlivé taktiky, zahrnuje taktické a operační pokyny, ale také personální či programovou oblast. Volební strategie je určena hlavně vedení strany a volebním štábům, a často jde převážně o přípravu a realizaci volební kampaně.1

Markeingová strategie je součástí volební strategie, a definuje budoucí směr marketingových činností, kterými se bude kandidát či strana zabývat pro dosažení požadovaných cílů. V rámci volebních kampaní je právě marketingová strategie jedním z nejdůležitějších prvků, která kandidátovi či straně před zahájením volební kampaně pomůže určit způsob, jak dosáhnout stanoveného cíle.

Vytvoření marketingové strategie předchází provedení prvotní analýzy konkurenčního prostředí. Jedná se o průzkum volebního trhu a pozice kandidáta v něm. V této fázi dochází k vyhodnocení potřeb voličů a možností kandidátů.

Tvorba samotné strategie přichází vzápětí. Na základě získaných informací dojde k přípravě marketingové strategie, která může být implementována v rámci zákonem vymezené doby pro konání kampaní, může však trvat i roky.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) MATUŠKOVÁ, Anna. Politický marketing a české politické strany: volební kampaně v roce 2006. 1. vyd. Brno, 2010. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Marketingová strategie. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/marketingova-strategie