Online marketing

Karel Komínek

Online marketing je nástrojem klasického i politického marketingu, který zahrnuje veškeré marketingové působení na internetu, tedy webové a mobilní aplikace, bannery, online reklamy, virální marketing, e-mailový marketing, microsites a aktivitu na sociálních sítích.

Online marketing se začal rozvíjet spolu s rozvojem možností a dostupnosti internetu, tedy zejména od počátku 21. století. V současnosti je již běžnou součástí většiny volebních kampaní.

Hlavním přínosem, mimo zviditelnění politického subjektu na internetu, je možnost sbírání dat o uživateli, targeting a segmentace cílových skupin. Poté je možné danému uživateli zasílat nebo zobrazovat speciálně připravenou cílenou reklamu. Výhodami jsou také dosah působení internetové reklamy a možná rychlost jejího šíření.

Ve volebních kampaních do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z roku 2013 se ukázalo pronikání online marketingu i do kampaní v Česku. Podíl výdajů na online reklamu, z celkových výdajů stran na všechny mediatypy, byl u většiny hlavních stran 10 až 40 %. A například většina stran si platila reklamu na Facebooku.1

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) ŠÍMA, Pavel. Online marketing. In: Šíma, P – Králiková, M. a kol. Volební kampaně 2013. 2. vyd. e-booku. S. 76-80.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Online marketing. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/online-marketing