Opposition research

Karel Komínek

Opposition research neboli výzkum opozice je jedním ze základních typů předvolebního průzkumu.

Spolu s výzkumem otázek, výzkumu využívaným pro targeting a výzkumem veřejného mínění se jedná o klíčový nástroj pro úspěšný positioning kandidáta či politické strany.

Opposition research je důležitý pro tvorbu strategie volební kampaně, protože umožňuje přípravu kandidáta na osobní i mediální konfrontaci s protikandidátem. Kromě analýzy silných a slabých stránek je třeba brát v potaz i výsledky minulých voleb či osobní historii opozice. Lees-Marshmentová uvádí zdroje, které mohou být při výzkumu použity:

  • záznamy zvolených úředníků

  • záznamy o příspěvcích na kampaň

  • záznamy o tom, jak politik volil

  • soudní spisy

  • osobní a obchodní záznamy

  • články z novin, časopisů, internetu, médií

  • jiné záznamy o chování (např. členství v klubech či armádě)

  • komentáře od známých z minulosti i současnosti

  • Youtube a jiné audiovizuální kanály.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Králiková, Marcela. 2012. „Vybrané nástroje politického marketingu“. In: Teorie a metody politického marketingu. Ed. Chytilek, Roman et al. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 108–128.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Opposition research. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/opposition-research