Kirchheimer Otto

Karel Komínek

Původem německý politolog narozený na počátku 20. století.  V 60. letech vytvořil model catch-all, univerzální, tzv. „všežravé strany“ a stal se tak jedním z nejcitovanějších politologů. V jeho pojetí se jedná o ideální typ, jež v praxi v „čisté“ variantě nenalezneme.

Kirchheimerovi k analýze tohoto trendu posloužil případ transformace sociálnědemokratických a křesťanskodemokratických stran začátkem druhé poloviny 20. století, kdy strany byly postaveny před nutnost rozšiřování svého volebního apelu, neboť jejich tradiční voličská základna postupně erodovala v důsledku změny sociální struktury.

Konkrétně se jednalo například o německou SPD, která se přestala soustředit na zájmy dělnictva a rozšířila svůj apel na i na ostatní sociální skupiny, jejichž zájmy se nevyskytovaly v přímém protikladu s původní orientací strany. Práci Kirchheimera dále rozvedl například Steven Wolinetz.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Kirchheimer Otto. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/otto-kirchheimer