Paolucci Caterina

Karel Komínek

Caterina Paolucci je italská politická vědkyně a Koordinátorka akademických programů na Univerzitě Jamese Medisona.

V roce 1989 získala magisterský titul z oboru politická věda, který vystudovala v katolické univerzitě v Miláně. Na začátku své kariéry se věnovala problematice poválečných demokracií v západní Evropě a politické soutěži. Na toto téma také publikovala jednu ze svých prvních prací, za kterou získala akademické ocenění.

V  dalších publikacích se věnovala tématu přeměn stranického systému v západní Evropě, se zaměřením na systém Itálie.  V rámci tohoto působení se spolu s Jonathanem Hopkinem podílela na publikaci New parties and the Business Firm Model of Party Organization: Cases from Spain and Italy z roku 1999, která se zabývá organizací a fungováním podnikatelských stran.

Caterina Paolucci také působila jako představitelka Britské asociace politických studií (PSA), v rámci které pořádala mezinárodní politologické konference.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Paolucci Caterina. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/paolucci-caterina