Poměrné volební systémy

Karel Komínek

Poměrné volební systémy je označení pro soubor pravidel přepočtu hlasů voličů na mandáty. Výstupem přepočtu je přibližná poměrnost mezi relativním výsledkem hlasování a zastoupením ve voleném orgánu.

Dělení poměrných volebních systémů

 

V kontinentální Evropě se lze nejčastěji setkat s listinným poměrným volebním systémem, který je užíván mimo jiné i v České republice. Výslednou poměrnost přepočtu hlasů na mandáty však ovlivňuje celá řada faktorů a platí tedy, že v každé zemi a v různých volbách je charakter výsledků trochu jiný.

Zásadní vliv má volební formule (konkrétní pravidla pro přepočet hlasů na mandáty), existence a výše uzavírací klauzule (hranice pro vstup do parlamentu na celostátní či obvodové úrovni), velikost volebních obvodů, počet úrovní volebních obvodů a počet skrutinií (na kolika úrovních se přidělují mandáty) či charakter kandidátních listin.

Nejčastější výtkou směrem k tomuto typu volebních systémů, obzvláště jsou-li jejich výstupy skutečně hodně poměrné, je tendence k přílišné roztříštěnosti stranického spektra a malá akceschopnost vlád.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Poměrné volební systémy. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/pomerne-volebni-systemy