Profesionalizace

Karel Komínek

Profesionalizace je rozporuplný koncept, který je v podání různých autorů vykládán odlišně. Někteří jej dokonce zaměňují s pojmem amerikanizace. Je možné určit tři skupiny vnímání profesionalizace.

 1. Jedna skupina ji charakterizuje pouze prostřednictvím využívání profesionálů v kampani.
 2. Další skupina vyjmenovává všechny vlastnosti, které by profesionalizovaná kampaň měla splňovat (každý při tom klade důraz na jiné prvky kampaně). Např. podle Strömbäcka charakterizuje profesionalizaci:
  1. permanence s různou intenzitou
  2. centralizované místo vedení kampaně (aby bylo možné koordinovat sdělení a samotnou kampaň)
  3. profesionální analyzování při výběru členů týmu, při používání targetingu
  4. analyzování opozice a news management.
 3. Třetí skupina ji vnímá jako proces, který je kontinuálním sebezdokonalováním a změnou směrem k lepšímu jednání. Cílem je dosažení výhry ve volbách, konsenzus anebo podpora pro politiky.

Právě pro mnohovýznamovost a vysokou subjektivitu je tento pojem často kritizován. Dochází k návrhům, aby byl nahrazen raději vícero pojmy, které budou specifické a výstižnější.

Na čem se autoři víceméně shodují, jsou vlivy v důsledku, kterých k profesionalizaci dochází. Jedná se o technologický vývoj, změny v organizaci stran a společnosti, intenzifikace vedení kampaní do takové míry, že strany je nejsou schopny vést samostatně.

Na profesionalizaci má vliv kontext jednotlivých zemí (mediální systém, legislativa, politický systém, politická kultura, volební systém atd).

[message_box title=“Upozornění“ color=“red“]Profesionalizovaná kampaň automaticky neznamená, že je efektivní.[/message_box]

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Profesionalizace. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/profesionalizace