Repositioning

Karel Komínek

Repositioning je změna umístnění (positioning) kandidáta/strany.

Aby byl repositioning úspěšný musí kandidát/strana změnit svoje vnímání u cílových skupin, na které se zaměřuje. Repositioning nemusí být proveden jen s cílem, aby bylo změněno vnímání kandidáta/strany u voličů na které je cíleno, ale také aby kandidát/strana mohl/a oslovovat širší skupinu voličů.

Rozhodnutí přistoupit k repositioningu bývá podmíněno zvýšeným odlivem voličů anebo výraznými změnami v prostředí, kde kandidát/strana působí.

Repositioning je náročný proces. Důvodem je, že strany/kandidáti jsou do určité míry vázáni předcházejícími sliby, politickými okolnostmi a okolnostmi vyplývajícími z prostředí.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Repositioning. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/repositioning