SANEP

Karel Komínek

Středisko analýz a empirických průzkumů (SANEP) je internetové výzkumné středisko veřejného mínění v ČR.

SANEP je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes), která jí udává standardy postupu při prováděných průzkumech. Středisko SANEP provádí internetové výzkumy veřejného mínění již od roku 2008, a na stránky novin a časopisů se dostalo v průběhu roku 2009.

SANEP se zaměřuje na sociologický výzkum, který koresponduje s výzkumem jednotlivých politik, kultury, ekonomiky, ale i s vědou a výzkumem.

Společnost je rozdělena na 3 základní divize (SANEP Social, SANEP Market a SANEP Public), které se věnují každá jiné oblasti výzkumu. V průzkumech pracují s více jak 200 tisíci registrovaných občanů, kteří se účastní na konkrétních průzkumech svými odpověďmi.

Divize SANEP Market se zaměřuje na tvorbu marketingových průzkumů pro korporátní svět, s cílem poskytnout klientovi (firmě) údaje o trhu, chování spotřebitelů, cílové skupině atd. Další divizí je SANEM Public, která umožňuje registrovaným občanům vytvářet vlastní anketní otázky či otázky do průzkumů. Výsledky takovýchto výzkumů nejsou k dispozici veřejně, ale pro soukromé potřeby každého zadavatele otázky.

Divize SANEP Social se zaměřuje na aplikovaný sociologický výzkum. Krátkodobě a střednědobě zkoumá změny nálad široké veřejnosti, a vytváří také politologické analýzy.

K výzkumům dochází pravidelně, čímž má být zajištěno neustálé sledování změn nálad ve společnosti. Pod její činnost například spadá tvorba známých volebních modelů či měření oblíbenosti konkrétních politiků či stran.

Mezi odběrateli dat SANEP je i Česká televize.  SANEP byl v minulosti opakovaně kritizován za nejasnou metodologii, která souvisí s povahou sběru dat na internetu, nebo absenci respondentů ve vyšším důchodovém věku.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: SANEP. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/sanep