Strategie

Karel Komínek

Strategie je dlouhodobé plánování splnění určitého cíle v  delším časovém horizontu či širším pojetí. V tomto lze vnímat rozdíl mezi strategií a taktikou.

Pod tímto pojmem si můžeme představit například tendence k významnějším přínosům pro celou organizaci, zahrnující změnu pracovních postupů či návyků dotčených osob. Strategie v sobě obsahuje dílčí opatření, která vedou ke splnění vytyčeného cíle.

Strategie jsou důležitou součástí nejen byznysu zahrnujícího obchod, HR či marketing, ale rovněž politické soutěže, zejména volebních kampaní.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Strategie. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/strategie