SWOT analýza

Karel Komínek

SWOT analýza patří  mezi základní nástroje strategického řízení a nejčastěji využívané nástroje k hodnocení. SWOT analýzu řadíme mezi kvalitativní výzkumné metody. Používá se ke kritickému zhodnocení produktů a prostředí spojených například s podnikáním nebo politikou.

SWOT analýza hodnotí faktory, které jsou rozděleny do čtyř skupin:

  • silné (strengths) stránky

  • slabé (weaknesses) stránky

  • příležitosti (opportunities)

  • hrozby (threats)

 

Při hodnocení silných a slabých stránek analyzujeme,  v čem je náš produkt (kandidát, strana) lepší nebo horší ve srovnání s konkurencí. Důležité je hodnotit stránky jak z vnitřního, tak i z vnějšího pohledu.

Příležitosti a hrozby patří mezi vnější faktory. Nicméně obě tyto oblasti můžeme ovlivnit vlastní činností, například vytvořením vhodného produktu, který bude reflektovat potřeby trhu nebo aktivním předcházením hrozbám.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: SWOT analýza. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/swot-analyza