Systém neomezeného hlasování

Karel Komínek

Systém neomezeného hlasování (anglicky Unlimited vote – UV) je volebním systémem, který stojí mezi většinovým volebním systémem a semiproporčním volebním systémem. Tento typ hlasování připouští rozdělení hlasů voliče mezi kandidáty více stran. Je opakem limitovaného hlasování, kdy má volič vždy méně hlasů, než kolik se obsazuje mandátů.

I přesto, že volič disponuje více hlasy, má systém spíše většinové účinky (tzn. že systém posiluje volební zisk spíše silnějších, větších stran). Účinek systému neomezeného hlasování se odvíjí od podoby stranického systému. Pokud ve stranickém systému existuje dominantní politická strana, která je silnější, než ostatní strany, systém působí více většinově. Pokud je stranický systém fragmentovaný a voliči hlasují blokově, systém působí také většinově.

V ostatních případech může mít systém množství dalších účinků, které se odvíjejí také od disciplinovanosti voličů nebo od kombinace kandidátů, kteří se ve volbách sejdou. Pokud jsou například dva kandidáti dvou podobných stran obdobně silní, neomezené hlasování ztěžuje jejich šanci na výhru.

Systém je používán při volbě do regionálních zastupitelských orgánů na Slovensku a do dolní komory ve státech s neetablovanými demokraciemi, jako je např. Laos, Sýrie nebo Kuvajt.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Systém neomezeného hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/system-neomezeneho-hlasovani