Systém omezeného hlasování

Karel Komínek

Systém omezeného hlasování (anglicky Limited vote – LV) je způsob hlasování, který patří mezi semiproporční (smíšené) volební systémy.

Jde o preferenční způsob hlasování, kdy volič má méně preferenčních hlasů, než je volených mandátů. Disponuje tedy například 10 preferenčními hlasy v případě, že se uděluje 15 mandátů. Vítězí ti kandidáti, kteří celkově dosáhli nejvyššího počtu hlasů.

Speciálním příkladem omezeného hlasování však může být i situace, kdy má volič pouze jeden hlas. Tento systém pak nazýváme systémem jednoho nepřenosného hlasu (SNTV).

Účinkem systému omezeného hlasování je zvýhodnění menšin. Systém posiluje také ty strany, které do soutěže strategicky nasadí spíše méně kandidátů a hlasy voličů se mezi jednotlivými kandidáty jedné strany nedělí. Pokud je však jedna ze soutěžících stran silná a dobře organizovaná, může se jí povést utržit co nejvíce možných mandátů.

Systém omezeného hlasování nemá proporční účinky, a používá se v Gibraltaru, volbách do španělského senátu a ve volbách do dolní komory v Kuvajtu.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Systém omezeného hlasování. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/system-omezeneho-hlasovani