Tržně orientovaná strana

Karel Komínek

Tržně (někdy také marketingově) orientovaná strana (anglicky market oriented party, MOP) je teoretický typ politické strany, který popsala politoložka Jennifer Lees-Marshment ve svém článku The Marriage of Politics and Marketing z roku 2001. V článku, který se proslavil především spojením teorií marketingu a politické vědy, Lees-Marshment představuje koncepci tří typů stran, jejichž definičním kritériem je způsob jejich tržní orientace. Níže uvedenou typologii autorka odvozuje z výzkumu hlavních politických stran ve Velké Británii.

Marketingově orientovaná strana je po produktově orientované straně a tržně orientované straně třetím popsaným typem. Produktově orientovaná strana vytvoří svůj produkt (čímž je celkový obraz strany zahrnující ideologii, konkrétní politiku, vedení, kandidáty a způsob komunikace) a dále čeká, zda o tento produkt bude mít někdo zájem. Pro jeho přizpůsobení a či prodej nic navíc neudělá. Tržně orientovaná strana se tento produkt snaží voličům prodat využíváním prodejních technik – reklamy, způsobu komunikace, oslovování voličů atd. Produkt však nijak cíleně neupravuje.1

Marketingově orientovaná strana se od předchozích typů liší v tom, že si klade za cíl uspokojit primárně potřebu voliče, která již existuje. Na základě průzkumů trhu strana zjistí, co voličům – spotřebitelům chybí, a následně vytvoří produkt, který je připravena neustále upravovat, a to právě podle požadavku voličů. Poté je produkt implementován, aby v další fázi mohlo dojít k jeho propagaci v kampani a případné realizaci po úspěšných volbách (fáze delivery).

Tato strana se nesnaží voliče primárně přesvědčit o kvalitě svého produktu, ale nabízí jim to, co oni chtějí. Zároveň však při tvorbě produktu zvažuje svou politickou konkurenci, prostředí uvnitř vlastní strany, způsob doručování produktu k voličům, ale také způsob prosazení produktu ve vládě.

Jedná se tedy o komplexní strategii jak voličům dlouhodobě dodávat produkt, který bude uspokojovat jejich potřeby i požadavky. Lees-Marshment v tomto bodě zdůrazňuje, že marketingově orientovaná strana by neměla voličům slibovat naprosto všechno, co si přejí, ale měla by pracovat jen se splnitelnými sliby, které je možno na základě daného politického prostoru uskutečnit.

Koncept marketingově orientované strany je často předmětem kritiky teoretiků politické vědy. Strana je podle nich příliš ideologicky pružná, což z ní v kontextu evropské kontinentální politiky činí nestabilní stranu. Koncept je kritizován také za to, že vychází především z fungování britského stranického systému, který je unikátní dvěma silnými stranami, což z nich činí také strany více odpovědné. S aplikací modelu jsou tedy způsobené komplikace.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing: principles and applications. Oxon: Routledge, 2009.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Tržně orientovaná strana. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/trzne-marketingove-orientovana-strana