Virální marketing

Karel Komínek

Principem virálního marketingu je vytvoření takového obsahu, který budou uživatelé sami šířit. Uživatelé jsou zde využiti/zneužiti k tomu, aby z vlastní vůle šířili obsah, který komunikuje sdělení žádoucí pro tvůrce virální kampaně.

Virální marketing se prosazuje zejména v poslecních letech se stále vyšší proliferací internetu a sociálních sítí. Toto prostředí je pro virální marketing výbornou živnou půdou, protože když jej začnou uživatelé šířit, nastává efekt sněhové koule a zásah (reach) se zvyšuje exponenciálně.

Typickými elementy, které předurčují obsah k virálnímu šíření jsou:

[list type=“arrow“]

  • vtipnost,

  • autentičnost (obsah vypadá, jakoby povstal „z lidu“),

  • souznění s naším světonározem (obsah například poukazuje na slabiny konkurenční politické strany),

  • dojemnost,

  • call-to-action (obsah nás navádí k tomu, co máme udělat dál),

  • jasnost a zapamatovatelnost sdělení,

  • vytvoření dojmu hrozby.

[/list]

 

Výhodou virálního marketingu je také fakt, že většinou působí dojmem „lidové iniciativy“. Voliči za ním necítí politické strany a kandidáty jako původce, a proto jsou méně ostražití při přijímání a šíření takového sdělení.

Často zmiňovanou výhodou virálního marketingu oproti jiným marketingovým formám je fakt, že se šíří zdarma. Autoři kampaně nemusí platit za jeho umístění v médiích. Takové pojetí ale většinou přehlíží počáteční náklady na produkci (například natočení videoklipu) a prvotní seeding (umístění na relevantní místa). Za obojí se přitom platí. A částky mohou být značně vysoké.

Příklady virálního marketingu v českých politických kampaních jsou například videoklip Přemluv bábu nebo série spotů a vizuálů KSČSSD v kampani ODS do Poslanecké sněmovny 2006.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Virální marketing. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/viralni-marketing