Volby do poslanecké sněmovny

Karel Komínek

Volby do poslanecké sněmovny, známé také jako sněmovní volby, jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanecká sněmovna je dolní komora Parlamentu a skládá se z 200 poslanců, kteří jsou voleni poměrným volebním systém na dobu čtyř let. Poslanecká sněmovna vznikla přetvořením z České národní rady v roce 1993.

Volby se konají současně v celé České republice a to vždy v pátek od 14:00 do 22: 00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 ve všech volebních obvodech. Kandidovat mohou jak politické strany, tak i hnutí. Kandidáti musí dosáhnout  nejméně 21 let v den voleb. Uzavírací klauzule je 5% pro stranu nebo hnutí, v případě dvoukoalic 10 %, trojkoalic 15 % a čtyřkoalic 20 % z celkového počtu hlasů.

Volit může každý občan České republiky, který má nejméně 18 let a je právně způsobilý. Svůj hlas může odevzdat pouze jednomu kandidujícímu subjektu a má možnost rozdělit své volební preference až mezi čtyři kandidáty. Ti kandidáti, kteří takto získají minimálně 5% všech hlasů odevzdaných straně, mají předností právo na mandát.

Subjekty, které překročily uzavírací klauzuli postupují do skrutinia. Mandáty jsou rozdělovány na základě republikového mandátového čísla. To se zjistí tak, že se celkový počet platných hlasů vydělí počtem mandátů (200) a výsledné číslo udává, kolik je potřeba hlasů k získání jednoho mandátu. Poté se rozdělují mandáty podle volební formule. V tomto případě je používán d’Hondtův dělitel.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2014. Slovník politického marketingu: Volby do poslanecké sněmovny. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/volby-poslanecke-snemovny